'Het levensverhaal van de cliënt centraal'

Siham
Ergotherapeut

Het kwam voor mij en mijn omgeving niet als een verrassing dat ik een opleiding in de zorg wilde volgen. Ik kom uit een gezin waarin veel van mijn familieleden een zorggerelateerd beroep beoefenen. Wat ik zeker wist, was dat het een opleiding moest zijn waarin ik op therapeutische basis mensen kon helpen hun geluk en plezier in het leven terug te vinden. Ik heb me aangemeld voor een open dag voor de opleiding ergotherapie en was eigenlijk meteen verkocht. In 2017 ben ik afgestudeerd als ergotherapeut.

Wat houdt ergotherapie precies in?

Ergotherapie stelt de cliënt en zijn omgeving centraal in zijn of haar behandeling. Hierbij ligt de focus op het behouden of versterken van de zelfstandigheid en eigen regie. De ergotherapeut analyseert en inventariseert de activiteiten die voor de cliënt van betekenis zijn en stelt in samenspraak een behandelplan of adviesplan op. Hierin worden de mogelijkheden onderzocht en daarbij gekoppelde interventies toegepast.

Ergotherapie en dementie

Eind 2021 heb ik de opleiding voor Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers aan Huis (EDOMAH) gevolgd. Voor thuiswonende mensen waarbij geheugenproblemen (zoals dementie of Mild Cognitive Impairment ) is gediagnosticeerd, kan door een specialist of huisarts een verwijzing voor een EDOMAH therapeut worden voorgeschreven. Wat EDOMAH zo uniek en effectief maakt is dat zowel de persoon met dementie als de mantelzorger centraal wordt gesteld in de behandeling. Door middel van gesprekken en observaties worden de wensen en behoeftes vanuit zowel cliënt als mantelzorger in kaart gebracht. Er wordt gekeken met welke interventies de zelfstandigheid en een zinvolle dagbesteding in stand kan worden gehouden en hoe de mantelzorger hierin het best kan worden begeleid. De gesprekstechnieken die worden gebruikt zijn de ‘Occupation Performance History Interview’, gericht op de cliënt en het ‘Etnografisch interview’, gericht op de mantelzorger. Bij de OPHI staat het levensverhaal van de cliënt centraal en word je eigenlijk met sturende vraagstellingen meegenomen in de levensloop van de cliënt. Dit maakt dat je de persoon beter begrijpt en zijn handelingsmotieven beter kan plaatsen. Het etnografisch interview geeft inzicht in de rol en interactie van de mantelzorger met de persoon met dementie. Door dit interview af te nemen kun je in je coachende rol de mantelzorger adviezen geven voor de mantelzorg. Zo kun je zien welke manier van benaderen van de  persoon met dementie het meest passend zijn.

Bijdragen aan het plezier in koken en een zinvolle dagbesteding

Een leuke praktijkervaring die mij is bijgebleven is dat we bereikten dat een mevrouw met Alzheimer het plezier in het koken terugvond door haar vaardigheden te benutten en af te stemmen met haar echtgenoot. Wat mij vooral is bijgebleven is dat mevrouw zelf onbewust met de interventie kwam die haar zou kunnen helpen met de organisatie en het uitvoeren van de kookactiviteit. Ze vertelde tijdens de OPHI dat ze veel boeken had gelezen waaronder met veel enthousiasme een boek van Marie Kondo, de opruimgoeroe. De methodiek uit het boek heeft de basis gelegd voor het organiseren van de keuken. Daarnaast heeft de rol van de echtgenote met het vereenvoudigen van de kookactiviteit bijgedragen aan het terugbrengen van het plezier in het koken én een zinvolle dagbesteding!

Kwaliteitsregistratie

De kennis die ik opdeed tijdens deze scholing heeft natuurlijk bijgedragen aan de ontwikkeling van mijn deskundigheid die nodig is om kwaliteitsgeregistreerd te zijn en te blijven. Met deze scholing heb ik verdieping gekregen in het ziektebeeld dementie en op welke wijze ergotherapie toegepast kan worden. Helaas is het mij niet gelukt om tijdig al mijn kwaliteitspunten te behalen voor de herregistratie en heb ik vanwege 2 missende punten voor de categorie overige activiteiten een dispensatieregeling aangevraagd. Ik heb in die periode geen stagiaire begeleid waardoor ik heb gemerkt dat ik het best een uitdaging vond om aan die punten te komen. Hierdoor ben ik wel verder gaan kijken naar wat wél mogelijk is om aan die competentie te voldoen en daar valt ook deze blog onder. Het is daarom mooi om te zien dat KP middels dit soort initiatieven je de gelegenheid geeft om je op andere manieren te ontwikkelen!