MBB'er

Een MBB’er is een paramedicus en professional in de medische beeldvorming en radiotherapie. Zij gebruiken complexe medische apparatuur om beeldvormend onderzoek en bestralingsbehandelingen voor te bereiden, uit te voeren en te verwerken. Daarbij maken ze gebruik van ioniserende straling, radioactieve stoffen, elektromagnetische velden en ultrageluid. MBB’er is de beroepsnaam voor Medische Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen. In hun beroepsuitoefening zijn MBB’ers verantwoordelijk voor stralingsbescherming, uitvoering, patiëntenzorg en kwaliteitsbewaking bij diagnostische en therapeutische procedures. Ze zijn werkzaam op afdelingen radiologie, nucleaire geneeskunde, radiotherapie en echografie in ziekenhuizen en diagnostische centra.

Beroepscode

De beroepscode is een kwaliteitsinstrument voor het professioneel handelen in de dagelijkse praktijk van de MBB'er. Het volgen van de beroepscode draagt op positieve wijze bij aan de beroepsuitoefening. MBB'ers die zich registreren bij het Kwaliteitsregister Paramedici verklaren de beroepscode te onderschrijven. Cliënten zijn hiermee verzekerd van behandeling en begeleiding die aan kwaliteitseisen voldoet.

Specialisaties MBB'er

AP echografie

MBB'ers kunnen een specialisatie advanced practitioner (AP) echografie aanvragen. Een AP echografie heeft overstijgende competenties. Je vindt deze competenties hier. Wil je de specialisatie AP echografie in het KP-register aanmelden? Lees dan hier hoe dit moet. De volgende stap is dat je bij herregistratie ook kunt voldoen aan de bekwaamheidseisen. De bekwaamheidseisen AP echografie zijn te downloaden onder het Thema "MBB'er" op de site van NVMBR. Eén van de voorwaarden voor de herregistratie is dat de AP’er echografie zich eens per 5 jaar laat auditeren. De NVMBR heeft gekozen om hiervoor de medical audit in te zetten. Meer informatie over de medical audit? Lees dan hier verder.

Mammografie en MRI

MBB'ers kunnen een specialisatie mammografie en MRI aanvragen. Hiervoor moet je aan een aantal aanvullende opleidingseisen voldoen. Je vind deze eisen hier.​ Wil je de specialisatie Mammografie en MRI in het KP-register aanmelden? Lees dan hier hoe dit moet. De volgende stap is dat je bij herregistratie ook kunt voldoen aan de bekwaamheidseisen. De bekwaamheidseisen mammografie zijn te downloaden onder het Thema "MBB'er" op de site van NVMBR.

(0:00)