Specialisaties MBB’er

AP echografie

Eerste aanvraag specialisatie AP echografie

 • MBB'ers kunnen een specialisatie Advanced Practitioner (AP) echografie aanvragen. Een AP echografie heeft overstijgende competenties, opgesteld door NVMBR. Je vindt deze competenties hier.
 • Wil je de specialisatie AP echografie in het KP-register aanmelden? Lees dan hier hoe dit moet.
 • De kosten voor registratie staan vermeld bij Herregistratie.

Herregistratie specialisatie AP echografie

 • De volgende stap is dat je bij herregistratie ook kunt voldoen aan de bekwaamheidseisen. De bekwaamheidseisen AP echografie zijn te downloaden onder het Thema "MBB'er" op de site van NVMBR.
 • Eén van de voorwaarden voor de herregistratie is dat de AP’er echografie zich eens per 5 jaar laat auditeren. De NVMBR heeft gekozen om hiervoor de medical audit in te zetten. Meer informatie over de medical audit? Lees dan hier verder.
 • De kosten voor herregistratie staan vermeld bij Herregistratie.

MRI

Eerste aanvraag specialisatie MRI

 • MBB'ers kunnen een specialisatie MRI aanvragen. Bij de bekwaamheidseisen MRI zijn aanvullende opleidingseisen vastgesteld, opgesteld door NVMBR:
  • Een aanvullende opleiding MRI waarin tenminste de onderwerpen die worden genoemd in de theoretische begrippen uit de NVMBR Bekwaamheidseisen MRI aan de orde zijn geweest. Deze opleiding is door de NVMBR geaccrediteerd via ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici). Een lijst met opleidingen die voldoen wordt opgenomen in de NVMBR Bekwaamheidseisen MRI. Heb je een aanvullende opleiding gevolgd en de opleiding is niet door ADAP geaccrediteerd dan kun je contact opnemen met de scholingsaanbieder waar je de scholing gevolgd hebt met de vraag of er een beschrijving van de inhoud gegeven kan worden zodat getoetst kan worden of de opleiding voldoet aan de opleidingseisen via info@nvmbr.nl. Als de opleiding voldoet wordt dit doorgegeven aan het Kwaliteitsregister Paramedici. 
 • Wil je de specialisatie MRI in het KP-register aanmelden? Lees dan hier hoe dit moet.
 • De kosten voor registratie staan vermeld bij Herregistratie.

Herregistratie specialisatie MRI

 • De volgende stap is dat je bij herregistratie ook kunt voldoen aan de bekwaamheidseisen. De bekwaamheidseisen MRI zijn te downloaden onder het Thema "MBB'er" op de site van NVMBR.
 • Lees hier hoe je herregistratie voor je specialisatie aanvraagt in je digitaal dossier. 
 • De kosten voor herregistratie staan vermeld bij Herregistratie.

Mammografie

Eerste aanvraag specialisatie mammografie

 • MBB'ers kunnen een specialisatie mammografie aanvragen. Bij de bekwaamheidseisen mammografie zijn aanvullende opleidingseisen vastgesteld, opgesteld door NVMBR:
  • Heb je de post-hbo opleiding MBB'er Mammografie of Radiodiagnostisch laborante mammascreening van het LRCB na 1-1-2011: de aantekening wordt toegevoegd aan de registratiegegevens aan de hand van de ingevoerde presenties van de genoemde geaccrediteerde post-hbo opleiding in de komende vier weken.
  • Heb je voor 1-1-2011 dezelfde post-hbo opleiding gevolgd? Stuur een e-mail met een kopie van het certificaat op met vermelding van je KP-nummer en het verzoek om de opleiding te registreren als specifieke deskundigheid aan info@kwaliteitsregisterparamedici.nl
  • Heb je een andere post-hbo opleiding gevolgd en de opleiding is door ADAP geaccrediteerd dan kun je contact opnemen met de NVMBR met de vraag of de opleiding voldoet aan de opleidingseisen via info@nvmbr.nl. Als de opleiding voldoet wordt dit doorgegeven aan het Kwaliteitsregister Paramedici.
 • Wil je de specialisatie mammografie in het KP-register aanmelden? Lees dan hier hoe dit moet
 • De kosten voor registratie staan vermeld bij Herregistratie.

Herregistratie specialisatie mammografie

 • De volgende stap is dat je bij herregistratie ook kunt voldoen aan de bekwaamheidseisen. De bekwaamheidseisen mammografie zijn te downloaden onder het Thema "MBB'er" op de site van NVMBR.
 • Lees hier hoe je herregistratie voor je specialisatie aanvraagt in je digitaal dossier. 
 • De kosten voor herregistratie staan vermeld bij Herregistratie.