Werkervaring

Wat is het:

Het verrichten van cliëntgebonden werkzaamheden. Het gaat hier om alle werkzaamheden m.b.t. cliëntgerichte zorg beschreven in het beroepsprofiel van de beroepsgroep. Deze zogenaamde cliënturen kunnen direct en indirect zijn:

  • Direct: dit is de tijd die je besteedt aan het feitelijke onderzoek en/of de behandeling van de cliënt.
  • Indirect: dit is de tijd die je besteedt aan de taken rond de feitelijke behandeling van de cliënt: bijhouden van dossiers, contact met de verwijzer, overdracht, contacten met ouders, leerkrachten, begeleiders van cliënten en de reistijd die met deze activiteiten samenhangt.

De verhouding tussen directe en indirecte uren is 3 : 1. Het gaat om alle cliëntgebonden werkzaamheden die beschreven zijn in het beroepsprofiel van de betreffende beroepsgroep en die ook deel uit maken van het deskundigheidsgebied zoals beschreven in de Algemene Maatregel van Bestuur, Wet BIG ex. art. 34 regeling van de betreffende beroepsgroep.

Uren:

Minimaal 1600 uur in een periode van vijf jaar, behaald in minimaal 36 maanden.

Laten zien:

Eigen verklaring cliënturen en/of KP-excelbestand.
Bij steekproef:

Geregistreerde in loondienst:

  • Arbeidsovereenkomst en salarisstroken van december van minimaal 3 jaar of een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat aan de ureneis is voldaan

Geregistreerde is vrijgevestigd of zelfstandige:

  • Jaarcijfers van minimaal 3 jaar of belastingaangiftes van minimaal 3 jaar of;
  • Accountantsverklaring met daarin vermeld dat de geregistreerde over minimaal 3 jaar recht heeft gehad op zelfstandigenaftrek* of het aantal uren dat is gewerkt (op basis van de aangeleverde cijfers van de geregistreerde).

*De accountant verklaart hiermee dat de geregistreerde minimaal 1224 uur per jaar heeft gewerkt.

Wel:

Praktijklessen en onderzoek waarbij cliënten zijn betrokken en waarbij sprake is van het feitelijk onderzoek en/of behandeling.

Niet:

  • Werkzaamheden als docent waarbij geen feitelijke cliënten betrokken zijn.
  • Werkzaamheden als onderzoeker waarbij geen sprake is van feitelijk onderzoek en/of behandeling.

Zie verder: Regeling docenten/onderzoekers.

Format:

Download het overzicht uren werkervaring (Excelbestand)

Competentie:

Paramedisch handelen.