Veelgestelde vragen IPO

Wat is de waarde van IPO en wat zijn de voordelen van het doen van IPO?

Door met IPO te werken aan je paramedisch handelen kun je waarde toevoegen in de praktijk, voor jouw cliënt. Je ontdekt stapsgewijs wat je ontwikkelpunten zijn en waar je kracht ligt. Je leert hoe je dit samenbrengt om tot verbeteringen te komen voor je dagelijkse praktijk. IPO is dé manier om je kwaliteiten en ontwikkeldoelen in beeld te brengen en hiermee aan de slag te gaan. Sommige beroepsgroepen hebben IPO, of een onderdeel hiervan, een beroepsspecifieke eis gemaakt. De voordelen van het doen van IPO zijn: Het wordt steeds makkelijker, het gaat steeds sneller, je pakt veel punten, je maakt geen kosten en je ontwikkelt jezelf.

Wanneer heb je IPO nodig en wat doet dit met de overige punten?

IPO staat voor Individuele Professionele Ontwikkeling. Voor een aantal beroepsgroepen is één of meerdere fasen van IPO een voorwaarde voor een kwaliteitsregistratie. Het totaal aantal punten wat je minimaal voor deskundigheidsbevorderende activiteiten behaalt blijft altijd 160, dus IPO is onderdeel van deze punten.

Wat is IPO?

​IPO staat voor Individuele Professionele Ontwikkeling. Om een zo hoog mogelijk niveau van vakbekwaamheid te behouden, werk je planmatig aan jouw professioneel handelen. Planmatig werken is cyclisch werken. Het cyclische proces bestaat uit vier fasen: Fase 1: Zelfreflectie en feedback, Fase 2: Ontwikkelen doelen, Fase 3: Uitvoeren ontwikkelplan, Fase 4: Evalueren en vaststellen

Waar staan de IPO-vragenlijsten?

Je vindt de IPO-vragenlijsten in je digitaal portfolio: klik op de menubalk op het tabblad ‘MultiSource Feedback’. Je kunt hier van alles aanklikken en later weer verwijderen. Het wijst zich vanzelf, waar nodig staat er uitleg bij. Hieronder vind je een voorbeeld van de IPO vragenlijsten. Je kunt in het digitaal portfolio vervolgens ook kiezen voor een verkorte vragenlijst.

Aan hoeveel mensen vraag je feedback bij IPO fase 1?

Bij de eerste fase van IPO vraag je feedback aan collega’s (minimaal 3), andere beroepsbeoefenaren (minimaal 3), verwijzers (minimaal 3) of cliënten (minimaal 10) o.b.v. een vragenlijst. 

Welke vragenlijst zet je in bij IPO?

Heb je besloten om feedback te vragen bij collega’s, andere beroepsbeoefenaren of verwijzers, dan kun je vervolgens een keuze maken uit een grote IPO-vragenlijst of een middelgrote (verkorte) IPO-vragenlijst. We lichten ze kort toe zodat je een passende keuze kunt maken voor de omvang van de vragenlijst.

Hoe zit het met IPO en PREM en PROM?

Als je ook klantervaringen meet in het kader van PREM en PROM, dan kun je overwegen de IPO-vragenlijsten niet in te zetten richting cliënten, maar alleen naar collega’s of verwijzers. Waarom? Dat heeft voordelen voor zowel de cliënt als jezelf. Je belast de cliënt immers minder met vragen. Én je pakt punten deskundigheidsbevordering bij zowel IPO als het meten van klantervaringen (PREM/PROM). Beide zijn aparte activiteiten die je voor je kwaliteitsregistratie kunt indienen. Dubbele punten dus!

Waar staat de zelfreflectielijst van IPO?

Nadat je de vragenlijsten naar cliënten, collega’s en/of verwijzers hebt verstuurd, verschijnt er ook een knop ‘Invullen eigen enquête’. Als je hierop klikt, dan kun je starten met de zelfreflectie.

Waar staat de rapportage van IPO fase 1?

Open je digitaal portfolio, klik op de knop ‘MultiSource Feedback’. Open in het overzicht de bestaande enquête, dan kom je in een nieuw scherm waar je het MultiSource Feedback rapport kunt inzien. Druk op het pdf-icoon (rechts in het rapport) om het bestand op te slaan op je computer (bij voorkeur als PDF-document).

Wat heb je nodig voor het vullen van de activiteit IPO fase 1?

Om te starten met je IPO voeg je de activiteit IPO fase 1 toe aan je digitaal portfolio via de knop ‘Toevoegen’, zoals je ook je andere activiteiten toevoegt. Er worden vijf vragen gesteld over de feedback die je verzameld hebt om je te helpen reflecteren op de feedback: Waar ben je goed in? Waar ben je niet zo goed in? Wat valt op? Waar wil je aandacht aan besteden binnen de competentie ‘Paramedisch handelen’? en Welke andere competenties wil je verder ontwikkelen?

Feedback vragen bij IPO fase 1, hoe werkt dat?

Bij de eerste fase van IPO vraag je feedback aan collega’s (minimaal 3), andere beroepsbeoefenaren (minimaal 3), verwijzers (minimaal 3) of cliënten (minimaal 10) o.b.v. een vragenlijst. 

Welke vragen worden er gesteld aan cliënten, collega's en verwijzers?

In het digitaal portfolio vind je het specifiek voor de paramedicus gemaakte reflectie- en feedbackinstrument.​​ Dit instrument bestaat uit verschillende vragenlijsten, bestemd voor verschillende doelgroepen. In de onderstaande documenten kun je teruglezen welke vragen er worden gesteld. Bekijk de lijsten: 

Zijn er formats voor het doen van IPO?

Instrumenten voor zelfreflectie en feedback en formats voor het overzicht ontwikkelbehoefte, ontwikkelplan en het evaluatieverslag voor IPO zijn in het digitaal portfolio beschikbaar.

Wat zijn Vragenlijsten Feedback?

Vragenlijsten Feedback zijn kant-en-klare vragenlijsten die worden gebruikt als input voor IPO fase 1. Het instrument is beschikbaar in het digitaal portfolio via de knop ‘Multisource Feedback’. Het doel van het instrument is feedback krijgen op de paramedische competenties. Hiervoor nodig je collega’s, verwijzers en cliënten uit via een e-mailadres om een kant-en-klare digitale vragenlijst in te vullen. De deelnemers ontvangen per e-mail een bericht met een link naar de vragenlijst in PE-online.