Coronaregelingen

Incidentele dispensatieregeling vanwege corona

Deze regeling is voor geregistreerden die door gecancelde of verplaatste scholingen in de knel komen met herregistratie. Deze regeling is voor wanneer je wel kan voldoen aan de werkervaringseis maar onvoldoende punten hebt behaald uit deskundigheidsbevorderende activiteiten. Met een Incidentele dispensatie vanwege corona krijgt je een tijdelijke kwaliteitsregistratie, waarmee je een inhaalslag kunt maken om aan kwaliteitscriteria te kunnen voldoen. Deze regeling blijft nog doorlopen nog om je te ondersteunen, overige coronaregelingen zijn stopgezet.