Kwaliteitsregister
Paramedici
Intranet

Skip Navigation LinksRegistratie & Herregistratie

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KP
Snelmenu

 Registratie & herregistratie

Eerste registatie
Herregistratie
Kwaliteits- of diplomageregistreerd?
Kosten
Dispensatie- herintrederregeling
Incidentele coronadispensatieregeling
Bezwaar en beroep
Standaardvoorwaarden
Paramedische Competenties
Bij de eerste (of initiële) registratie wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Iedereen die het juiste diploma bezit voor één van de paramedische beroepen, geregeld in artikel 34 van de wet BIG, kan zich inschrijven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. De betreffende beroepen die bij het KP worden geregistreerd staan vermeld op de website. 

DUO digitaal uittreksel (certified pdf)*
Registeren gaat eenvoudig met een DUO digitaal uittreksel van je diploma of getuigschrift.

Je kunt deze van te voren downloaden via www.duo.nl. Sla deze op zodat je deze klaar hebt staan als je de aanvraag gaat afronden.

Voor het eerst registeren
De initiële registratie bestaat uit een aantal stappen. 
 1. Ga naar duo.nl en download een digitaal uittreksel van je diploma (certified pdf)*.
 2. Voordat er een aanvraag voor eerste registratie kan worden gedaan, heb je een account nodig. Een account maak je aan door naar de beroepenpagina van het beroep te gaan waarvoor je jezelf wilt registreren. Klik op de knop 'Ik ben <beroep>… en wil me registreren'.
 3. Zodra er een account is aangemaakt, ontvang je een e-mail met een link naar de pagina waar je de aanvraag voor eerste registratie kunt doen. Let op: Zodra je de aanvraag indient, ga je akkoord met de(betalings)voorwaarden.png.
 4. Je controleert de gegevens, voegt het DUO digitaal uittreksel* toe en bevestigt de aanvraag registratie. De aanvraag wordt in behandeling genomen, je ontvangt informatie die nodig is voor het afronden van de registratie en er wordt een factuur verstuurd voor de aanvraag registratie.
 5. Als er is voldaan aan de voorwaarden voor de eerste (of initiële) registratie, ontvang je een KP-registratienummer en krijg je toegang tot het digitaal portfolio. In het digitaal portfolio houd je jouw deskundigheidsbevorderende activiteiten bij die je nodig hebt voor een herregistratie.

  Je KP-registratienummer ontvang je doorgaans binnen drie weken na ontvangst van de betaling en je diplomadocument.

  Het KP-registratienummer kun je o.a. gebruiken ter profilering van je registratie bij het Kwaliteitsregister Paramedici.

Aan de initiële registratie zijn kosten verbonden, zie hiervoor het item 'kosten'.

*Geen DUO digitaal uittreksel beschikbaar?
Voor de eerste registratie wordt er gevraagd om een DUO digitaal uittreksel van je diploma bij te voegen. Je kunt deze van te voren downloaden via www.duo.nl en tijdens de aanvraag uploaden.  

Staan je diplomagegevens niet in DUO, bijvoorbeeld omdat je een ouder diploma hebt of een diploma hebt behaald in het buitenland, stuur dan 1 van de volgende document toe, afhankelijk van je situatie.

 1. Ik heb een diploma van voor 1-12-1997
  Als je bent afgestudeerd in Nederland voor 1-12-1997 dan voeg je een kopie (geen origineel) toe van het Bewijs van Bevoegdheid op grond waarvan je het beroep mocht uitoefenen of de beroepstitel mocht voeren. 

  Het Bewijs van Bevoegdheid kan je ook direct tijdens de aanvraag uploaden
 2. Ik heb een buitenlands diploma
  Ben je afgestudeerd buiten Nederland, voeg dan een kopie (geen origineel) van de door de minister van VWS afgegeven vakbekwaamheidsverklaring toe.

  De vakbekwaamheidsverklaring kan je ook gelijk tijdens de aanvraag uploaden
 3. Ik heb een diploma van na 1-12-1997
  Als je bent afgestudeerd in Nederland na 1-12-1997 en je kunt geen digitaal uittreksel downloaden via DUO.nl, dan hebben we een gewaarmerkte kopie van je diploma of getuigschrift nodig voor de registratie. De gewaarmerkte kopie van het diploma dient per post te worden verstuurd.

Kwaliteitsregister of diplomaregister?
Bij de initiële registratie wordt gekeken naar de diplomadatum. Deze datum bepaalt of je direct wordt opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici of dat je eerst in het diplomaregister wordt vermeld. Is je diploma niet ouder dan vijf jaar, dan sta je voor de resterende periode van 5 jaar vanaf de diplomadatum vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici. Iedereen die pas is afgestudeerd en zich registreert komt dus automatisch in het Kwaliteitsregister Paramedici terecht.

Is je diplomadatum ouder dan vijf jaar, dan wordt je eerst vermeld in het diplomaregister. Door middel van een herregistratie kun je aantonen te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria, waarna je wordt opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici. Een herregistratie geldt in principe voor 5 jaar.