Kwaliteitsregister
Paramedici
Intranet

Skip Navigation LinksRegistratie & Herregistratie

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KP
Snelmenu

 Registratie & herregistratie

Eerste registatie
Herregistratie
Kwaliteits- of diplomageregistreerd?
Kosten
Dispensatie- herintrederregeling
Standaardvoorwaarden
Bezwaar en beroep
Paramedische Competenties
Bij de eerste (of initiële) registratie wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Iedereen die het juiste diploma bezit voor één van de paramedische beroepen, geregeld in artikel 34 van de wet BIG, kan zich inschrijven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. De betreffende beroepen die bij het KP worden geregistreerd staan vermeld op de website. 

Voor het eerst registeren
De initiële registratie bestaat uit een aantal stappen. 
  1. Voordat er een aanvraag voor eerste registratie kan worden gedaan, heb je een account nodig. Een account maak je aan door naar de beroepenpagina van het beroep te gaan waarvoor je jezelf wilt registreren. Klik op de knop 'Ik ben <beroep>… en wil me registreren'.
  2. Zodra er een account is aangemaakt, ontvang je een e-mail met een link naar de pagina waar je de aanvraag voor eerste registratie kunt doen. Let op: Zodra je de aanvraag indient, ga je akkoord met de(betalings)voorwaarden.png.
  3. Je controleert de gegevens en bevestigt de aanvraag registratie. De aanvraag wordt in behandeling genomen en je ontvangt informatie die nodig is voor het afronden van de registratie en wordt er een factuur verstuurd voor de aanvraag registratie.
  4. Als er is voldaan aan de voorwaarden voor de eerste (of initiële) registratie, ontvang je een KP-registratienummer en krijg je toegang tot het digitaal portfolio. In het digitaal portfolio houd je jouw deskundigheidsbevorderende activiteiten bij die je nodig hebt voor een herregistratie. Het KP-registratienummer kun je o.a. gebruiken ter profilering van je registratie bij het Kwaliteitsregister Paramedici.

Aan de initiële registratie zijn kosten verbonden, zie hiervoor het item 'kosten'.

Diplomadocument
Voor de eerste registratie wordt er gevraagd om een (gewaarmerkte) kopie van het diploma toe te sturen. Tijdens de aanvraag procedure wordt duidelijk hoe je het document kunt aanleveren. Afhankelijk van de diplomadatum geldt het volgende: 

Opleidingsgegevens vanaf 1-12-1997
Als je bent afgestudeerd in Nederland na 1-12-1997 dan stuur je een   gewaarmerkte kopie van je getuigschrift of diploma dat het recht geeft tot het voeren van de opleidingstitel onder de Wet BIG. Ook is het mogelijk om een digitaal uittreksel (certified .pdf) van het DUO diplomaregister toe te sturen.
Als je bent afgestudeerd buiten Nederland  na 1-12-1997 dan stuur je een kopie (geen origineel) de door de minister van VWS afgegeven verklaring inzake je vakbekwaamheid.

Opleidingsgegevens vòòr 1-12-1997
Als je bent afgestudeerd in Nederland voor 1-12-1997 dan stuur je een kopie (geen origineel) van je Bewijs van Bevoegdheid op grond waarvan je het beroep mocht uitoefenen of de beroepstitel mocht voeren. 
Als je bent afgestudeerd buiten Nederland  voor 1-12-1997 dan stuur je een kopie (geen origineel) van de beschikking van de minister van VWS op grond waarvan je in Nederland het beroep mag uitoefenen of de beroepstitel mag voeren.

Kwaliteitsregister of diplomaregister?
Bij de initiële registratie wordt gekeken naar de diplomadatum. Deze datum bepaalt of je direct wordt opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici of dat je eerst in het diplomaregister wordt vermeld. Is je diploma niet ouder dan vijf jaar, dan sta je voor de resterende periode van 5 jaar vanaf de diplomadatum vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici. Iedereen die pas is afgestudeerd en zich registreert komt dus automatisch in het Kwaliteitsregister Paramedici terecht.

Is je diplomadatum ouder dan vijf jaar, dan wordt je eerst vermeld in het diplomaregister. Door middel van een herregistratie kun je aantonen te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria, waarna je wordt opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici. Een herregistratie geldt in principe voor 5 jaar.