VOORBEELDEN: Professioneel presenteren

Korte presentatie

Een orthoptist geeft een presentatie over myopiemanagement in de eerste lijn tijdens een bijeenkomst van de regio-overleggroep De orthoptist voegt aan het digitaal portfolio de presentatie toe en ontvangt 2 punten.

Korte presentatie

Een orthoptist geeft een presentatie aan de co-assistenten over scheelzien. De orthoptist voegt aan het digitaal portfolio de presentatie toe en ontvangt 2 punten. Als de orthoptist dezelfde presentatie meerdere malen voor verschillende groepen co-assistenten houdt, dan telt deze 1x per jaar mee.

Intensieve presentatie

Een orthoptist verzorgt als gastdocent aan de opleiding orthoptie een na- en bijscholingsmodule over myopiemanagement. Hiervoor geeft de orthoptist een hoorcollege in de ochtend over de verschillende typen behandelingen en ’s middags een workshop met casuïstiek over myopiemanagement. De orthoptist ontvangt voor beide dagdelen in totaal 8 punten. De orthoptist voegt aan het digitaal portfolio de presentatie, en het dagprogramma toe.

Mocht het zo zijn dat alleen een workshop wordt gegeven in de middag, dan krijgt de orthoptist hier 4 punten voor.

Intensieve presentatie

Een orthoptist, werkzaam in een grote oogzorgorganisatie, is door zijn manager gevraagd om voor zijn collega’s een training over scheelzien te ontwikkelen. Na het ontwikkeltraject geeft de orthoptist deze training van 8 SBU gedurende het jaar drie keer aan verschillende groepen collega’s.

Als je een presentatie meer dan één keer doet, dan telt deze 1x per jaar mee. De orthoptist ontvangt daarom voor het geven van de training 8 punten voor dat jaar.

Nationale presentatie

Een orthoptist wordt uitgenodigd om tijdens het tweejaarlijkse NVvO symposium een lezing/webinar te geven. De orthoptist krijgt hiervoor 4 punten. Aan het digitaal portfolio voegt de optometrist de presentatie/handouts en het dagprogramma toe. Dezelfde lezing geeft de orthoptist dat jaar nog een keer. Deze lezing kan niet aan het portfolio toegevoegd worden, omdat het geven van dezelfde presentatie éénmaal  per jaar meetelt.

Internationale presentatie

Een orthoptist geeft tijdens het internationale ESA congres een lezing. Het presenteren op het ESA congres levert hem 10 punten op. Aan het digitaal portfolio voegt de orthoptist de presentatie/handouts en het dagprogramma toe.

Wetenschappelijke presentatie

Een orthoptist heeft een onderzoek uitgevoerd. Het abstract is ingediend en geaccepteerd voor een wetenschappelijke presentatie tijdens de ARVO. Tijdens de ARVO houdt de orthoptist een wetenschappelijke presentatie met de onderzoeksuitkomsten. De presentatie levert 15 punten op. Aan het digitaal portfolio voegt de orthoptist de presentatie/handouts, het dagprogramma en het abstract toe.

Poster presentatie

Een orthoptist heeft een onderzoek uitgevoerd. Voor het jaarlijkse NOG congres heeft de orthoptist  een poster gemaakt. Tijdens het congres leidt de orthoptist middels de posterpresentatie een kleine groep geïnteresseerden mondeling door de inhoud van de poster. De orthoptist levert dit 5 punten op. Aan het digitaal portfolio voegt de orthoptist de poster en het dagprogramma toe.