VOORBEELDEN: Deelname beroepsgerelateerde commissie beroepsvereniging

  • Een orthoptist neemt deel aan een klankbordgroep van de NVvO
  • Een orthoptist neemt deel aan een commissie van de NVvO
  • Een orthoptist neemt deel aan een werkgroep van de NVvO
  • Een orthoptist neemt deel aan het bestuur van de NVvO
  • Een orthoptist woont de Algemene Ledenvergadering van de NVvO bij. De NVvO geeft een certificaat uit welke de orthoptist upload in PE-online.