VOORBEELDEN: Visitatie/Audit

Interne audit

Binnen een ziekenhuis maakt een orthoptist onderdeel uit van het team dat interne audits uitvoert. Het team voert een audit uit, om te toetsen of zorgprocessen & werkafspraken en zorginhoudelijke afstemming met de bijbehorende protocollen van het ziekhuis juist gebruikt worden door alle zorgverleners. Het team brengt schriftelijk verslag uit over de bevindingen aan de kwaliteitsmanager van het ziekenhuis. Het verslag voegt de orthoptist toe aan het digitaal portfolio. De actieve bijdrage blijkt uit het verslag waarin de orthoptist als interne auditor vermeld staat.