VOORBEELDEN: Begeleiden van studenten en herintreders

Begeleiden van een student

Een orthoptist begeleidt een seniorstage van een student, samen met een collega gedurende 40 dagen. Een stage van 40 dagen lever 16 punten op. Deze punten worden naar rato verdeeld over beide begeleiders, bijvoorbeeld ieder krijgt 8 punten bij gelijke verdeling.

Begeleiden van een student

Een orthoptist begeleidt een juniorstage van een student. Een stage van 14 dagen (2 dagen per week voor 7 weken) levert 5,5 punten op.

Begeleiden van co-assistenten, artsen in opleiding en TOA's

Co-assistenten, artsen in opleiding en TOA’s kunnen worden bijgehouden in een document met namen en handtekening, waarbij deze lijst uiteindelijk ondertekend wordt door de opleider van de afdeling.