Collegiale consultatie

Image
KP_actiiv_Collegiale consultatie

Wat is het:

Het helpen van collega’s of andere (zorg)professionals bij het uitbreiden van de vakbekwaamheid. De beroepsrollen van de consultvrager staan centraal. Collegiale consultatie geeft inzicht in het eigen handelen en de mogelijkheid om hier verandering in te brengen. Hierbij is alles gericht op professionele ontwikkeling van de beroepsbeoefenaar en het beter functioneren op korte en lange termijn.

Bij collegiale consultatie wordt bij voorkeur gewerkt aan de hand van een vooraf vastgestelde methode waarin de kwaliteit van het handelen van de beroepsbeoefenaar centraal staat. Er zijn diverse methoden in de literatuur beschreven: ‘probleemoplossende methode’, ‘maatjes model’, ‘observatiebespreking’, intervisie etc. De ondersteuning kan op de eigen werkplek of elders plaatsvinden.

Voorafgaand aan het consultatietraject maken de consultvrager en de consultgever afspraken en leggen vast:

  • de aanleiding voor de collegiale consultatie;
  • de doelen van de consultatie;
  • de wijze van consultatie;
  • en de tijdinvestering.

Na afloop van het consultatietraject blikken beide professionals terug op de afspraken en de doelen. Is de professionaliteit uitgebreid? Het evaluatieverslag wordt door beiden ondertekend.

Punten

1 consultuur = 1 punt met een maximum van 25 punten per 5 jaar. Zowel de consultvrager als -gever krijgen punten. Het aantal punten kan voor de consultvrager en de consultgever verschillend zijn.

Laten zien

Evaluatieverslag

Wel

Een collega wil zich ontwikkelen in een nieuwe behandelmethodiek. Als expert met betrekking tot deze behandelmethode word je betrokken bij het coachen van deze collega. Gestart wordt met een gesprek om begeleidingsafspraken te maken. Je coacht daarna volgens gemaakte afspraken de collega bij het gaan toepassen van de behandelmethode. De bereikte resultaten bespreken jullie en leggen deze vast in een evaluatieverslag.

Niet

  • Besprekingen zonder link met de individuele paramedische competenties waarin de focus ligt op de organisatie, de bedrijfsvoering, de financiën etc.
  • Intercollegiaal overleg.

Accreditatie

Niet van toepassing.

Format

Voorbeelden methoden
Evaluatieverslag Collegiale Consultatie

Competentie

Professionaliteit / Paramedisch handelen/Samenwerking.