Professioneel publiceren

Image
Professioneel publiceren

Wat is het:

Het – vanuit een theoretisch kader – maken en uitbrengen van een (wetenschappelijke) publicatie. Voorwaarde is dat de publicatie onafhankelijk is beoordeeld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen nationaal en internationaal niveau. Een publicatie kan ook peer-reviewed zijn. Hierbij is de kwaliteit van de publicatie getoetst door collega onderzoekers.

Punten:

Een casereport ten behoeve van publicatie in een:

 • nationale uitgave: 4 punten;
 • internationale uitgave: 9 punten.

Een artikel ten behoeve van publicatie in een:

 • nationale uitgave: 7 punten;
 • internationale uitgave: 12 punten.

Bij een peer-reviewed casereport of peer-reviewed artikel wordt het aantal punten verhoogd met 3 punten.

Een vakinhoudelijk boek of een hoofdstuk in relatie tot het beroepsprofiel.

 • 15 punten per hoofdstuk.

Een poster ten behoeve van een presentatie op een (inter-)nationaal congres of symposium.

 • 5 punten. Voor de presentatie van de poster zie 'Professioneel presenteren'.

Heeft de publicatie meerdere auteurs dan worden de punten naar rato verdeeld.

Laten zien:

Uitgebrachte versie van het casereport, het artikel, het boek (ten minste inhoudsopgave en ISBN-nummer) met vermelding van de naam van de schrijver(s) of de poster.

Wel:

 • Artikel in het vakblad van de beroepsvereniging.
 • Publicatie in wetenschappelijk tijdschrift.
 • Boek over de vakinhoud voor beroepsgenoten.

Niet:

 • Boekrecensie.
 • Verslag congres of bijeenkomst.
 • Artikel in een populair (e-) magazine (zie activiteit ‘Profileren beroepsgroep’).
 • Een blog (zie activiteit ‘Profileren beroepsgroep’).
 • Een patiëntenfolder of een boek met patiënten als doelgroep.

Accreditatie:

Als het congres of symposium door ADAP geaccrediteerd is, dan is de poster ook geaccrediteerd.

Format:

Geen.

Competentie:

Kennis & wetenschap / Paramedisch handelen.