VOORBEELDEN: Profileren beroepsgroep

Patiëntenvereniging

De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) organiseert een informatieavond voor DM-cliënten over leefstijlverandering. Een podotherapeut verzorgt een presentatie over dit onderwerp vanuit de podotherapeutische invalshoek.

Het leveren van een bijdrage aan deze bijeenkomst levert de podotherapeut 2 punten op. Het bewijs van deelname, afgegeven door de NDF wordt toegevoegd aan het digitaal portfolio.

Standbemanning

Een podotherapeut bemant 1 dag de NVvP-stand tijdens de Nationale GezondheidsBeurs om podotherapie te promoten.

Dit levert de podotherapeut 2 punten op. Het bewijs van deelname aan deze beurs afgegeven door de NVvP (te vinden op intranet) wordt toegevoegd aan het digitaal portfolio.

Artikel regionale krant

Een podotherapeut levert een inhoudelijke bijdrage als auteur van een artikel over wat podotherapie kan betekenen voor hardlopers. Het artikel wordt geplaatst in de regionale krant. De bijdrage levert de podotherapeut 2 punten op. Het artikel wordt toegevoegd aan het portfolio.