VOORBEELDEN: Deelname beroepsgerelateerde commissie beroepsvereniging (intern of extern)

Deelname werkgroep/commissie NVvP

Op verzoek van de leden van de NVvP wordt een monodisciplinair protocol ontwikkeld over testen bij Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) binnen de podotherapie. Er wordt een werkgroep gevormd met enkele podotherapeuten en een beleidsmedewerker van het verenigingsbureau die hiermee aan de slag gaan. Het uiteindelijke protocol is landelijk geldend. Aangezien het project gecoördineerd is door de NVvP voegt de vereniging de activiteit toe bij alle podotherapeuten (2 punten per bijeenkomst).