VOORBEELDEN: Professioneel presenteren

Korte presentatie

Een podotherapeut geeft een presentatie aan regionale POH-ers over voetzorg in de diabetes ketenzorg. Ze ontvangt hiervoor 2 punten.

Intensieve presentatie

Voorbeeld 1:
Een podotherapeut verzorgt als gastdocent aan een opleiding-podotherapie een module over valpreventie bij ouderen. Hiervoor geeft ze twee verschillende hoorcolleges, de eerste over risicofactoren voor valincidenten en de tweede over het effect van podotherapeutische interventies op het voorkomen van valincidenten. Per college ontvangt de podotherapeut 4 punten. In totaal dus 8 punten voor de gehele module

Voorbeeld 2:
Een podotherapeut, werkzaam in een grote podotherapie organisatie, is door haar manager gevraagd om voor haar collega’s een training over reuma te ontwikkelen. Na het ontwikkeltraject geeft de podotherapeut deze training van 8 SBU gedurende het jaar drie keer aan verschillende groepen collega’s. Als je een presentatie meer dan één keer doet, dan telt deze 1 keer per jaar mee. De podotherapeut ontvangt daarom voor het geven van de training 8 punten voor dat jaar.

Nationale presentatie

Een podotherapeut wordt uitgenodigd om tijdens het jaarlijkse wetenschapscongres van de NVvP een lezing te geven over plantaire hielpijn. Ze geeft gedurende de dag 2 keer de presentatie. De podotherapeut ontvangt hiervoor 4 punten.

Internationale presentatie

Een podotherapeut geeft tijdens het internationale FIP-wereldcongres een lezing met als titel ‘Validity of the Dutch foot impact scale in patients with rheumatoid arthritis’. Ze ontvangt hiervoor 10 punten.

Wetenschappelijke presentatie

Een podotherapeut heeft een onderzoek uitgevoerd over podotherapeutische interventies bij Reumatoïde Artritis. In een wetenschappelijke presentatie tijdens het Europese reumacongres (EULAR = European League Against Rheumatism) deelt ze de onderzoeksuitkomsten. Ze ontvangt hiervoor 15 punten.

Posterpresentatie

Een podotherapeut heeft een onderzoek uitgevoerd over de toegevoegde waarde van echografie bij de diagnostiek en therapie bij klachten aan de onderste extremiteit. Voor het jaarlijkse KNGF-congres (fysiotherapie) heeft de podotherapeut een korte beschrijving van het onderzoek uiteengezet voor het digitale abstractboek van de posters. Tijdens het congres leidt de podotherapeut middels de posterpresentatie een kleine groep geïnteresseerden mondeling door de inhoud van de poster. De podotherapeut ontvangt hiervoor 5 punten.