VOORBEELDEN: Professioneel publiceren

Artikel

Twee podotherapeuten schrijven een artikel voor het vakblad Podosophia over drukmetingen in de praktijk. De redactie beoordeelt het artikel en besluit over te gaan tot plaatsing (eventueel na herschrijven van artikel).

In totaal zijn er 7 punten te verdelen voor het schrijven van dit artikel. Omdat er twee auteurs zijn, worden de punten naar rato verdeeld, wat betekent dat iedere auteur 4 punten krijgt (naar boven afgerond). Het geplaatste artikel wordt toegevoegd aan het digitaal portfolio.

Caserapport

Een podotherapeut schrijft een casereport voor het vakblad Podosophia over een cliënt met een lisfranc joint fracture, een aandoening die vaak wordt gemist als voorbode van een charcotvoet. De redactie beoordeelt het rapport en besluit over te gaan tot plaatsing. Als de casus geplaatst wordt, mag de auteur 4 punten rekenen voor het schrijven. Het geplaatste casereport wordt toegevoegd aan het digitaal portfolio.

Boek

Een podotherapeut schrijft een hoofdstuk voor een boek over voeten en vaten. Het schrijven van het hoofdstuk levert de podotherapeut 15 punten op. De inhoudsopgave en het ISBN-nummer van het boek worden aan het digitaal portfolio toegevoegd.