VOORBEELDEN: Participatie binnen wetenschappelijk onderzoek (fundamenteel of toegepast)

Onderzoeker

Een podotherapeut stelt een onderzoeksplan op dat goedgekeurd wordt door de universiteit. De podotherapeut voert vervolgens het onderzoek uit. Het traject wordt afgesloten met een onderzoeksrapport. Dit geeft de podotherapeut recht op 100 punten.

Aanleveren cliëntendata

In het kader van een lopend onderzoek over reumatische aandoeningen levert een podotherapeut data aan volgens een door de onderzoeker opgesteld onderzoeksprotocol. De podotherapeut levert van vijftien cliënten data aan. 

Het aanleveren van data geeft de podotherapeut recht op 10 punten. Het onderzoeksrapport waarin haar naam is opgenomen wordt toegevoegd aan het digitaal portfolio.

Klankbordcommissie

Een podotherapeut wordt in verband met haar vakinhoudelijke kennis gevraagd om deel uit te maken van een consensusbijeenkomst voor de multidisciplinaire richtlijn ‘Hallux Valgus’. Dit geeft de podotherapeut recht op 2 punten per bijeenkomst van de klankbordcommissie. De presentielijst en de notulen worden toegevoegd aan het digitaal portfolio.