VOORBEELDEN: Ontwikkeling zorginhoud en organisatie

Ontwikkeling protocol multidisciplinair

Complexe diabetische wondzorg wordt doorgaans uitgevoerd in een tweedelijns voetenteam. De (diabetes)podotherapeut, (vaat)chirurg, internist, gipsverbandmeester en orthopedisch schoenmaker stellen samen een protocol op over hoe te handelen bij dergelijke cliënten. De inhoud van het te ontwikkelen protocol is gebaseerd op de multidisciplinaire zorgmodule ‘Preventie Diabetische Voetulcera’.

De podotherapeut heeft 2/3 van het totaal aantal georganiseerde bijeenkomsten actief bijgewoond, wat de podotherapeut recht geeft op 13 punten. Het protocol, evenals de notulen met aanwezigheidslijst worden aan het digitaal portfolio toegevoegd.

Kwaliteitsinstrument

Vanuit een zorggroep wordt een project opgetuigd om een nieuw kwaliteitsinstrument te ontwikkelen en te implementeren. Het betreft ‘het verhaal’ als kwaliteitsinstrument om inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten over de zorgverlening (‘narratieve methode’). Een betrokken podotherapeut wordt gevraagd dit kwaliteitsinstrument volledig en zelfstandig te ontwikkelen, te testen en te implementeren in de zorgketen. Er volgt een projectplan dat uitgevoerd en geëvalueerd wordt binnen de zorggroep. Voor het gehele traject ontvangt de podotherapeut 20 punten. Haar aandeel in het project en het achterliggende plan worden toegevoegd aan het digitaal portfolio.