VOORBEELDEN: Visitatie/Audit

Audit t.b.v. het Praktijkkeurmerk

Een podotherapiepraktijk vraagt bij de NVvP een audit ten behoeve van het Praktijkkeurmerk aan. De audit vindt 4 maanden later plaats. Hierbij nemen de auditors de criteria samen met de geauditeerde personen stap voor stap door. De audit wordt succesvol afgerond en de praktijk ontvangt een certificaat van het Praktijkkeurmerk.

De NVvP voegt de activiteit ‘Visitatie/Audit’ voor 10 punten toe aan het portfolio van de podotherapeuten die een actieve bijdrage hebben geleverd tijdens de audit. De auditor ontvangt voor het uitvoeren van de audit 8 punten; deze punten worden bijgeschreven door de NVvP.

Interne audit

Binnen het ziekenhuis waar een podotherapeut werkt, worden jaarlijks interne audits uitgevoerd. Ze werken met themagerichte audits waarbij per keer de aandacht gaat naar een specifiek thema binnen de organisatie, aansluitend op belangrijke (strategische) doelen, waarden en normen van het ziekenhuis zoals klanttevredenheid of privacymanagement. De podotherapeut voert op een afdeling een thema-audit uit op het gebied van ‘veilig werken’. Zo wordt duidelijk hoe dit thema binnen de afdeling wordt vertaald naar de praktijk en wordt besproken of wordt voldaan aan bepaalde normen en regels. Na afloop van de interne audit worden verbetervoorstellen geformuleerd op basis van de bevindingen en dit wordt vervolgens gerapporteerd aan het management.

De podotherapeut stuurt de verklaring/het bewijs van uitvoering -afgegeven door het management van het ziekenhuis- toe naar de NVvP. De NVvP kent de podotherapeut 8 punten toe.