VOORBEELDEN: Kwaliteit van zorg

Kwaliteitsjaarverslag

Een podotherapeut levert een bijdrage aan het kwaliteitsjaarverslag van het gezondheidscentrum waar zij werkzaam is. In het gezondheidscentrum zijn ook een huisarts, fysiotherapeut, ergotherapeut en diëtist werkzaam. Ze besluiten gezamenlijk één kwaliteitsjaarverslag te schrijven, waarbij alle auteurs genoemd worden in het document. De podotherapeut voert het kwaliteitsjaarverslag op in haar digitaal portfolio en kent 2 punten toe gezien de gedeelde bijdrage aan het product.

Opstellen procedures

Een podotherapiepraktijk met 20 medewerkers, werkzaam op verschillende locaties, heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Voor de eenduidigheid en transparantie besluit de podotherapeut -die ook kwaliteitstaken uitvoert voor de praktijk- in overleg om procedures op te stellen in het kader van kwaliteitsbewaking en -bevordering binnen de praktijk. Ze werkt hiervoor enkele interne procedures uit, zoals:

  • hygiëneprotocol;
  • procedure ‘klachtenregistratie en -afhandeling’;
  • procedure ‘dossiervorming’;
  • procedure ‘professionele ontwikkeling medewerkers’;
  • procedure ‘interne audits’;
  • procedure ‘klantenfeedback’;

Deze procedures maken onderdeel uit van het kwaliteitshandboek van de praktijk. Nadat de podotherapeut de uitgewerkte procedures (met vermelding van haar naam als auteur) heeft toegevoegd aan haar portfolio ontvangt ze 10 punten.