VOORBEELDEN: Journal club

Wetenschappelijke literatuur bespreken

In het vakblad Podosophia leest een podotherapeut een stuk over oefentherapie bij voetklachten. Dit spreekt haar aan en gaat op zoek naar wetenschappelijke artikelen over dit onderwerp. Op Pubmed treft ze een Randomised Controlled Trial (RCT) aan over dit onderwerp. Het lijkt haar zinvol dit te bespreken in haar overleggroep en neemt contact op met de NVvP. Ze vult als reviewer de checklist voor het beoordelen van wetenschappelijke publicaties in en stuurt dit tezamen met het artikel en minimaal 2 discussiepunten naar de NVvP op. Na feedback door de NVvP stuurt ze het artikel door naar alle groepsleden. Ieder groepslid bereidt zich op de bijeenkomst voor door het lezen van het toegestuurde wetenschappelijk artikel. Ook wordt de checklist ingevuld. Daarnaast noteert ieder groepslid onduidelijkheden en sterke en/of zwakke punten van het artikel en implicaties voor de praktijk. Tijdens de 2 uur durende groepsbijeenkomst wordt de checklist gezamenlijk doorgenomen, wat leidt tot een conclusie over de kwaliteit en resultaten van het artikel. Tevens zal de begeleider de twee discussiepunten met de groep bediscussiëren. De bespreking van het artikel wordt afgesloten met het plaatsten van het besprokene in de context van de beroeps-/ klinische praktijk zodat een conclusie gevormd kan worden over de bruikbaarheid van de resultaten van het artikel in de dagelijkse praktijk. De presentielijst en het verslag (zie voor het format het intranet van de NVvP) worden na de bijeenkomst verstuurd naar de NVvP en alle deelnemers. De deelnemers voegen de activiteit toe aan het portfolio, inclusief het verslag.

De reviewer ontvangt in totaal 5 punten (2 punten voor de voorbereiding van de bijeenkomst, 1 punt voor lezen van het artikel en 2 punten voor het bijwonen van de bijeenkomst). De groepsleden ontvangen allen 3 punten (1 punt voor lezen van het artikel en 2 punten voor het bijwonen van de bijeenkomst).