VOORBEELDEN: Leren door werken

Voorbehouden handelingen

Een podotherapeut -werkzaam in een ziekenhuis- wil graag locoregionale anesthesie bij (zeer pijnlijke) behandelingen van cliënten met ingegroeide teennagels kunnen geven. De podotherapeut heeft informatie ingewonnen bij de NVvP en constateert dat dit een voorbehouden handeling is waarvoor geldt dat deze handeling alleen zelfstandig door artsen kan worden uitgevoerd. Voordat een podotherapeut in opdracht van een zelfstandig bevoegde zorgverlener locoregionale anesthesie mag uitvoeren, is naast het volgen van een scholing (dit levert punten op bij de activiteit ‘bij- en nascholing’) ook het uitvoeren van een groot aantal injecties onder supervisie nodig. De podotherapeut benadert een arts uit het ziekenhuis waar zij werkzaam is. Deze stemt ermee in om als supervisor en begeleider op te treden tijdens de coaching en de 200 vlieguren. Deze arts gaat de podotherapeut begeleiden bij de activiteit ‘leren door werken’. Voorafgaand aan het leertraject maken de podotherapeut en arts afspraken en leggen dit vast in een leerplan:

  • de aanleiding voor het traject; 
  • de leerdoelen voor tijdens het werken;
  • de gekozen werkzaamheden (inclusief tijdinvestering);
  •  het totale tijdspad.

De podotherapeut wordt uiteindelijk in 20 uren gecoacht volgens de gemaakte afspraken en ze maakt als opdrachtnemer 200 vlieguren. Na deze vlieguren kan de podotherapeut de voorbehouden handeling in opdracht van een arts uitvoeren. Na afloop wordt het traject geëvalueerd en wordt het evaluatieverslag door beiden ondertekend. Dit evaluatieverslag wordt samen met een eigen verklaring van de cliënturen als bewijslast toegevoegd aan het portfolio. De podotherapeut ontvangt hiervoor 5 punten.