VOORBEELD: Individuele Professionele Ontwikkeling

Eigen IPO-instrument t.b.v. IPO fase 1

Een podotherapiepraktijk heeft ervaren dat de tien podotherapeuten in de praktijk behoefte hebben aan een ander instrument om te reflecteren op de vakbekwaamheid en beroepsuitoefening. Dit ter vervanging van het vragenlijst feedback instrument (Instrument voor zelfreflectie en feedback) in het digitaal portfolio. 

Er wordt een professional op het gebied van talentontwikkeling uitgenodigd voor een dagsessie met de tien werkzame podotherapeuten waarin middels verschillende spelvormen inzicht wordt verkregen in bijvoorbeeld ieders drijfveren, talenten en ontwikkelbehoeftes, op zo’n manier dat deze worden teruggebracht naar de paramedische competenties (CANMeds). Naast zelfreflectie wordt met betrekking tot de paramedische competenties ook feedback op elkaar gegeven. Na afloop maken de podotherapeuten een uitkomstenanalyse, wat resulteert in individuele ontwikkelbehoeftes (IPO-fase 1). De podotherapeuten voegen dit verslag toe aan hun portfolio’s en ontvangen daarvoor 10 ‘zekere’ punten.