Geriatrie-oefentherapeut

Naast de algemene eisen die voor oefentherapeuten gelden, heeft de VvOCM eisen vastgesteld voor een aantal specialisaties. De specialisatie geriatrie-oefentherapeut (GOT) is er een van.

Werkervaring

De geriatrie-oefentherapeut moet minimaal 800 uur aantoonbaar hebben gewerkt, gericht op de geriatrie-oefentherapeut. Dit kan bij de herregistratie worden aangetoond aan de hand van een kwaliteitsjaarverslag en overzichten uit de administratie waarmee inzichtelijk wordt hoe vaak de bij deze specialisatie behorende bedoelde codes zijn gedeclareerd.

Deskundigheidsbevordering

De geriatrie-oefentherapeut moet minimaal 80 punten behalen uit deskundigheidsbevorderende activiteiten gericht op de specialisatie.

  • Bij- en nascholing.
    De geriatrie-oefentherapeut heeft in ieder geval aantoonbaar 20 punten behaald uit bij- en nascholingen halen die relevant zijn voor de specialisatie geriatrie-oefentherapeut.
  • Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten.
    De geriatrie-oefentherapeut heeft in ieder geval 20 punten behaald met activiteiten die relevant zijn voor de specialisatie geriatrie-oefentherapeut. Bijvoorbeeld een IO voor geriatrie-oefentherapeuten. 
  • Geaccrediteerde punten.
    De geriatrie-oefentherapeut heeft in ieder geval aantoonbaar 20 punten behaald met geaccrediteerde activiteiten die relevant zijn voor de specialisatie geriatrie-oefentherapeut.

Twijfel je of een bepaalde activiteit past binnen het beroepsprofiel van de geriatrie-oefentherapeut? Raadpleeg dan het beroepsprofiel geriatrie-oefentherapeut op de website van VvOCM.