Bekkenoefentherapeut

Naast de algemene eisen die voor oefentherapeuten gelden, heeft de VvOCM eisen vastgesteld voor een aantal specialisaties.De specialisatie bekkenoefentherapeut (BOT) is er een van.

Werkervaring

De bekkenoefentherapeut moet minimaal 480 uur aantoonbaar hebben gewerkt als bekkenoefentherapeut. Dit kan bij de herregistratie worden aangetoond aan de hand van een kwaliteitsjaarverslag en overzichten uit de administratie waarmee inzichtelijk wordt hoe vaak de bij deze specialisatie behorende bedoelde codes zijn gedeclareerd.

Deskundigheidsbevordering

De bekkenoefentherapeut moet minimaal 80 punten behalen uit deskundigheidsbevorderende activiteiten gericht op de specialisatie.

  • Bij- en nascholing.
    De bekkenoefentherapeut heeft in ieder geval aantoonbaar 20 punten behaald met bij- en nascholingen die relevant zijn voor de specialisatie bekkenoefentherapeut.
  • Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten.
    De bekkenoefentherapeut heeft in ieder geval aantoonbaar 20 punten behaald met activiteiten die relevant zijn voor de specialisatie bekkenoefentherapeut. Bijvoorbeeld een IO voor bekkenoefentherapeuten.
  • Geaccrediteerde punten.
    De bekkenoefentherapeut heeft in ieder geval aantoonbaar 20 punten behaald met geaccrediteerde activiteiten die relevant zijn voor de specialisatie bekkenoefentherapeut.

Twijfel je of een bepaalde activiteit past binnen het beroepsprofiel van de bekkenoefentherapeut. Raadpleeg dan het beroepsprofiel bekkenoefentherapeut op de website van VvOCM.