Psychosomatisch oefentherapeut

Naast de algemene eisen die voor oefentherapeuten gelden, heeft de VvOCM eisen vastgesteld voor een aantal specialisaties. De specialisatie psychosomatisch oefentherapeut (PSOT) is er een van.

Werkervaring

Een geregistreerd psychosomatisch oefentherapeut moet minimaal 800 uur aantoonbaar hebben gewerkt als psychosomatische oefentherapeut. Dit kan bij de herregistratie worden aangetoond aan de hand van een kwaliteitsjaarverslag en overzichten uit de administratie waarmee inzichtelijk wordt hoe vaak de bij deze specialisatie behorende bedoelde codes zijn gedeclareerd.

Deskundigheidsbevordering

De psychosomatisch oefentherapeut moet minimaal 80 punten behalen uit deskundigheidsbevorderende activiteiten gericht op de specialisatie.

  • Bij- en nascholing.
    De psychosomatisch oefentherapeut heeft in ieder geval aantoonbaar 20 punten behaald met bij- en nascholingen die relevant zijn voor de specialisatie psychosomatisch oefentherapeut.
  • Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten.
    De psychosomatisch oefentherapeut heeft in ieder geval aantoonbaar 20 punten behaald met activiteiten die relevant zijn voor de specialisatie psychosomatisch oefentherapeut. Bijvoorbeeld een IO voor psychosomatisch oefentherapeuten.
  • Geaccrediteerde punten.
    De psychosomatisch oefentherapeut heeft in ieder geval aantoonbaar 20 punten behaald met geaccrediteerde activiteiten die relevant zijn voor de specialisatie psychosomatisch oefentherapeut.

Twijfel je of een bepaalde activiteit past binnen het beroepsprofiel van de psychosomatisch oefentherapeut? Raadpleeg dan het beroepsprofiel psychosomatisch oefentherapeut op de website van VvOCM.