Kinderoefentherapeut

Naast de algemene eisen die voor oefentherapeuten gelden, heeft de VvOCM eisen vastgesteld voor een aantal specialisaties. De specialisatie kinderoefentherapeut (KOT) is er een van.

Een geregistreerd kinderoefentherapeut moet aantoonbaar beschikken over een bachelordiploma (BSc) afgegeven door de Hogeschool Utrecht of de Hogeschool van Amsterdam. Of een certificaat bachelor-niveau afgegeven door de VvOCM.

Werkervaring

Een geregistreerd kinderoefentherapeut moet minimaal 800 uur aantoonbaar hebben gewerkt als kinderoefentherapeut. Dit kan bij de herregistratie worden aangetoond aan de hand van een kwaliteitsjaarverslag en overzichten uit de administratie waarmee inzichtelijk wordt hoe vaak de bij deze specialisatie behorende bedoelde codes zijn gedeclareerd.

Deskundigheidsbevordering

De kinderoefentherapeut moet minimaal 80 punten behalen uit deskundigheidsbevorderende activiteiten gericht op de specialisatie.

  • Bij- en nascholing.
    De kinderoefentherapeut heeft in ieder geval aantoonbaar 20 punten behaald met bij- en nascholingen die relevant zijn voor de specialisatie kinderoefentherapeut.
  • Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten.
    De kinderoefentherapeut heeft in ieder geval aantoonbaar 20 punten behaald met activiteiten die relevant zijn voor de specialisatie kinderoefentherapeut. Bijvoorbeeld een IO voor kinderoefentherapeuten.
  • Geaccrediteerde punten.
    De kinderoefentherapeut heeft in ieder geval aantoonbaar 20 punten behaald met geaccrediteerde activiteiten die relevant zijn voor de specialisatie kinderoefentherapeut.

Twijfel je of een bepaalde activiteit past binnen het beroepsprofiel van de kinderoefentherapeut? Raadpleeg dan het beroepsprofiel kinderoefentherapeut op de website van VvOCM.