Bijwonen van referaat afstudeerfase als vertegenwoordiger beroepsgroep

Wat is het:

Het bijwonen van het referaat in de afstudeerfase van een student orthoptie of optometrie. Als vertegenwoordiger van de beroepsgroep en gevraagd door de opleiding stel je tijdens het referaat kritische vragen en geef je advies met betrekking tot de beoordeling.

Punten:

1 punt per ½ uur.

Laten zien:

Bewijs van deelname afgegeven door de organisator/docent.

Wel:

Referaten van studenten orthoptie of optometrie.

Niet:

Vragen stellen tijdens presentaties co-assistenten.

Accreditatie:

Niet van toepassing.

Format:

Geen.

Competentie:

Kennis & wetenschap / Maatschappelijk handelen / Professionaliteit.