Lidmaatschap Beroepsvereniging en/of NVvO erkend regio-overleggroep

Image
KP_lidmaatschap_NvVO

Wat is het:

Door het lidmaatschap van de beroepsvereniging en/of NVvO erkend regio-overleggroep op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op beroepsgebied. En door het lezen van de nieuwsbrieven en de informatie op het besloten deel van de website.

Punten:

  • 2 punten voor het lidmaatschap van de beroepsvereniging
  • 2 punten voor het lidmaatschap van een regio-overleggroep (maximaal 2 punten per jaar, ongeacht deelname meerdere regiooverleggroepen)

De NVvO hanteert hiervoor de volgende eisen:

  • minimaal 1 maal/jaar aanwezig bij een regio-overleg bijeenkomst
  • de regio-overleggroepen dienen voor het eind van het jaar een aanwezigheidslijst in te dienen bij de commissie regionalisatie
  • de regio-overleggroepen dienen voor het eind van het jaar notulen/jaarverslag in te dienen bij de commissie regionalisatie

Laten zien:

Niets, de beroepsvereniging valideert de activiteit.

Accreditatie:

De activiteit wordt jaarlijks door de beroepsvereniging toegevoegd en goedgekeurd in het digitaal dossier en levert geaccrediteerde punten op voor ‘Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten’.

Format:

Geen.

Competentie:

Paramedisch handelen / Maatschappelijk handelen / Professionaliteit.