Profileren beroepsgroep

Image
Profileren beroepsgroep

Wat is het:

Cliënten, (potentiële) zorgverleners of beleidsmakers informeren over de inhoud, de organisatie en de kwaliteit van de beroepsgroep.

Punten:

2 punten per activiteit met een maximum van 14 punten in 5 jaar.

Laten zien:

Bewijs van deelname of product.

Wel:

  • Deelnemen aan beroepenmarkt op middelbare school.
  • Presentatie geven voor een patiëntenvereniging of andere beroepsgroep over het beroep.
  • Profileren van de beroepsgroep tijdens beroepsgerelateerde beurzen op regionaal of landelijk niveau.
  • Bijdrage leveren aan een website of andere vorm van publicatie waarin het beroep wordt geprofileerd.
  • Profileren via social media of een blog met zichtbare toegevoegde waarde voor de beroepsgroep.
  • Een kringcommissie van een OVN-kwaliteitskring.

Niet:

  • Patiëntenvoorlichtingsmateriaal en/of promotie eigen praktijk of organisatie.
  • Activiteiten in het kader van de (groeps)behandeling.
  • Profileren vanuit de beroepsvereniging (zie hiervoor de activiteit deelname aan beroepsgerelateerde commissies, platforms en (regio)bestuur van de beroepsvereniging’)

Accreditatie:

Niet van toepassing.

Format:

Geen.

Competentie:

Maatschappelijk handelen / Professionaliteit / Organisatie.