Kinderergotherapeut

Naast de algemene eisen die voor ergotherapeuten gelden, zijn er specifieke eisen voor specialisatie kinderergotherapeut. Deze criteria zijn opgesteld door Ergotherapie Nederland (EN) in samenwerking met de werkgroep kinderergotherapie van EN. Bekijk de informatie hiervoor op de website van EN.

Algemene voorwaarden voor herregistratie

 • Je staat kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).
 • Jouw registratie in het specialistenregister handergotherapie (KP) is (bijna) verlopen.

Werkervaring

Een geregistreerd kinderergotherapeut moet minimaal 1600 uur aantoonbaar hebben gewerkt als kinderergotherapeut. Dit kan bij de herregistratie worden aangetoond aan de hand van een kwaliteitsjaarverslag en overzichten uit de administratie waarmee inzichtelijk wordt hoe vaak de bij deze specialisatie behorende bedoelde codes zijn gedeclareerd.

Deskundigheidsbevordering

In totaal dienen er minimaal 80 KP punten behaald te worden, waarbij:

 • minimaal 40 punten zijn behaald uit het volgen van bij- en nascholing relevant voor de specialisatie in domein A, B en/of C, waarbij er voor Domein C maximaal 10 punten behaald kunnen worden:
  • Domein A: Occupation-based cursussen;
  • Domein B: Interprofessionele cursussen;
  • Domein C: Generieke therapeutische vaardigheden.
   • maximaal 10 punten.
   • scholingen in Domein C tellen voor 50% mee als kinderergotherapie-gerelateerd.
 • minimaal 15 punten zijn behaald met activiteiten die bijdrage aan de kinderergotherapie. Activiteiten die uitgevoerd kunnen worden voor het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderergotherapie:
  • Professioneel presenteren. 
  • Professioneel publiceren.
  • Deelname aan beroepsgerelateerde commissie EN (intern of extern).
  • Lidmaatschap KETP.
  • Profilering van de kinderergotherapie. 
  • Participatie wetenschappelijk onderzoek (fundamenteel of toegepast), gerelateerd aan de kinderergotherapie. 
  • Ontwikkeling zorginhoud en organisatie: ontwikkeling of actualisering van een zorgaanbod, protocol, standaard, richtlijn of kwaliteitsinstrument.
  • Ontwikkelen van scholing.
  • Geven van scholing.
  • Begeleiding studenten van specialisme-opleiding kinderergotherapie.