Kinderergotherapeut

Naast de algemene eisen die voor ergotherapeuten gelden, zijn er specifieke eisen voor specialisatie kinderergotherapeut. Deze criteria zijn opgesteld door Ergotherapie Nederland (EN) in samenwerking met de werkgroep kinderergotherapie van EN.

Algemene voorwaarden voor herregistratie

  • Je staat kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).
  • Jouw registratie in het specialistenregister handergotherapie (KP) is (bijna) verlopen.

Werkervaring

Een geregistreerd kinderergotherapeut moet minimaal 1600 uur aantoonbaar hebben gewerkt als kinderergotherapeut. Dit kan bij de herregistratie worden aangetoond aan de hand van een kwaliteitsjaarverslag en overzichten uit de administratie waarmee inzichtelijk wordt hoe vaak de bij deze specialisatie behorende bedoelde codes zijn gedeclareerd.

Deskundigheidsbevordering

In totaal dienen er minimaal 80 KP punten behaald te worden, waarbij: