Deelname beroepsgerelateerde commissie beroepsvereniging (intern of extern)

Image
Deelname beroepsgerelateerde comissie beroepsvereniging (intern of extern)

Wat is het:

Het stimuleren en faciliteren van alle aspecten van de beroepsontwikkeling en het (namens de eigen beroepsvereniging) positioneren van de beroepsgroep.

Je doet dit om:

 • de toegankelijkheid voor de patiënt te vergroten;
 • de bekendheid te vergroten, waardoor zorgaanbod optimaal kan worden toegepast;
 • de beschikbaarheid van zorg te garanderen;
 • de kwaliteit van de zorg te bevorderen.

De regels die door de beroepsvereniging worden gebruikt zijn hier van toepassing.

Punten:

2 punten per bijeenkomst.

Laten zien:

 • Niets, als beroepsvereniging de activiteit valideert.
 • In andere gevallen: een bewijs van deelname op naam afgegeven door de beroepsvereniging of door een netwerk dat door de beroepsvereniging is erkend.

Wel:

 • Commissies, werkgroepen, specifiek deskundige netwerken, secties/kamers, regiobesturen, (hoofd) bestuur beroepsvereniging gericht op: profilering, positionering, beroepsinnovatie, kwaliteitsbevordering, afstemming zorg.
 • Zorgverzekeraarsoverleg met als doel cliëntenparticipatie (‘samen beslissen’), invullen kwaliteitseisen en blijvend toegankelijk houden van de zorg.
 • Redactie verenigingstijdschrift met als doel het toegankelijk maken van kennis.

Niet:

 • Organisatorische activiteiten direct gekoppeld aan de vergadering.
 • Niet-structurele/ad hoc activiteiten.
 • Uitvoerende activiteiten.
 • Deelname aan een niet door de paramedische beroepsvereniging erkend netwerk, commissie of bestuur.

Accreditatie:

Ja, afhankelijk van de beroepsgroep.

Format:

Geen.

Competentie:

Maatschappelijk handelen / Professionaliteit / Organisatie.