Ontwikkelen van scholing

Image
Ontwikkelen van scholing

Wat is het:

Het ontwikkelen van een cursus of opleiding waaraan een studiehandleiding en/of een didactisch plan ten grondslag liggen. De didactische keuzes en onderbouwing is vastgelegd. Deze scholing overstijgt de dagelijkse werkzaamheden van de deelnemers uit de eigen beroepsgroep of een andere doelgroep.

Punten:

Het ontwikkelen van 1 SBU = 2 punten.
Heeft de scholing meerdere ontwikkelaars dan worden de punten naar rato verdeeld.

Laten zien:

De studiehandleiding en/of het didactisch plan.

Wel:

Workshop, cursus, klinische les, opleiding, e-learning voor een initiële hbo-opleiding of post-hbo-opleiding met een relatie tot het eigen vakgebied.

Niet:

  • Als niveau van scholing substantieel lager ligt dan jouw eigen beroepsniveau.
  • Het daadwerkelijke geven van de ontwikkelde scholing hoort bij de activiteit ‘Professioneel presenteren’.
  • Organisatie en logistiek van scholingen, cursussen, symposia, studiedagen.

Accreditatie:

Als de scholing geaccrediteerd is, dan is het ontwikkelen van de scholing ook geaccrediteerd.

Format:

Geen.

Competentie:

Kennis & wetenschap / Professionaliteit / Samenwerking.