Professioneel presenteren

Image
KP_activ_Professioneel presenteren

Wat is het:

Het – vanuit een theoretisch kader – geven van een beroepsgerelateerde presentatie aan de eigen beroepsgroep of een andere doelgroep. Hierbij wordt een beroepsinhoudelijk en/of specialistisch onderwerp op maat gemaakt op zo’n manier dat het de eigen dagelijkse werkzaamheden als beroepsbeoefenaar overstijgt. De presentatie is voor de spreker/docent zelf deskundigheidsbevorderend.

Ook het geven van scholing, waarbij leerdoelen voor de groep zijn bepaald, vallen hieronder.

Punten:

 • Korte presentatie (regionaal bijvoorbeeld tijdens intercollegiaal overleg): 2 punten.
 • Intensieve presentatie (bijvoorbeeld een workshop, referaat of cursus): maximaal 4 punten per dagdeel.
 • Nationale presentatie: 4 punten.
 • Internationale presentatie: 10 punten.
 • Wetenschappelijke presentatie: 15 punten.
 • Presentatie van een poster op een (inter-)nationaal congres c.q. symposium: 5 punten.

Als je een presentatie meer dan één keer doet, dan telt deze 1 x per jaar mee.

Laten zien:

  Presentatie Dagprogramma* Abstract
Korte presentatie V    
Intensieve presentatie V V  
Nationale presentatie V of hand-out V  
Internationale presentatie V of hand-out V  
Wetenschappelijke presentatie V of hand-out V V
Posterpresentatie V of poster V  

*In het (dag)programma is opgenomen: 
-de datum van de presentatie
-het onderwerp van de presentatie
-de sprekers van de programmaonderdelen

Wel:

 • Presentatie voor het eigen netwerk.
 • Het als gastdocent geven van scholing met een relatie tot het eigen vakgebied voor een initiële hbo-opleiding of een post-hbo-opleiding of voor wetenschappelijk onderwijs.

Niet:

 • Scholingen in het kader van docentschap.
 • Expertise die structureel aan een groep wordt overgedragen.
 • Presentaties op een niveau dat veel lager ligt dan jouw beroepsniveau.
 • Pr en voorlichting (praatje voor een groep over het beroep (zie activiteit ‘Profileren beroepsgroep’).
 • Organisatie en logistiek van scholing.

Accreditatie:

Als de scholing geaccrediteerd is, dan is de presentatie/het geven van de scholing ook geaccrediteerd.

Format:

Geen.

Competentie:

Kennis & wetenschap / Paramedisch handelen.