Participatie binnen wetenschappelijk onderzoek (fundamenteel of toegepast)

Image
KP_activ_wetenschappelijk onderzoek

Wat is het:

Het participeren in wetenschappelijk onderzoek of toegepast onderzoek dat gerelateerd is aan de beroepsgroep.

Participatie kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld als:

 • onderzoeker;
 • leverancier patiëntendata volgens diagnostisch onderzoeks- en of behandelprotocol;
 • leverancier van data voor een landelijke databank gerelateerd aan de beroepsgroep;
 • deelnemer klankbordcommissie, begeleidingscommissie, stuurgroep;
 • student hbo-master of wo-master die een thesis maakt als onderdeel van een master opleiding gerelateerd aan het beroepsprofiel.

Punten:

 • Onderzoeker: 100 punten per onderzoek.
 • Leverancier patiëntendata/landelijke databank: 10 punten per onderzoek.
 • Deelnemer: 2 punten per bijeenkomst.
 • Student hbo-master of wo-master: 50 punten per thesis.

Laten zien:

 • Onderzoeker: als (hoofd)onderzoeker genoemd worden in onderzoeksrapport.
 • Leverancier patiëntendata: voorkomen op de lijst van medewerkers of certificaat onderzoeksinstelling, welke ondertekend is door de onderzoekcoördinator.
 • Leverancier landelijke databank: certificaat uitgegeven door de beroepsgroep.
 • Deelnemer: presentielijst en notulen.
 • Student hbo-master of wo-master: thesis.

Wel:

Ten behoeve van een wetenschappelijk of toegepast onderzoek vul je over iedere cliënt die een bepaalde behandeling ondergaat een vragenlijst in. Deze wordt gebruikt bij het wetenschappelijk of toegepast onderzoek. Voor het aanleveren van de patiëntendata gedurende de looptijd van het onderzoek krijgt de paramedicus in totaal 10 punten.

Niet:

Het invullen van een enquête.

Accreditatie:

Validatie is afhankelijk van de beroepsgroep mogelijk.

Format:

Geen.

Competentie:

Kennis & wetenschap / Maatschappelijk handelen / Paramedisch handelen.