Deelname aan kennisnetwerken

Image
KP_activ_deelname kennisnetwerken

Wat is het:

Het deelnemen aan een netwerk dat is gericht op onderlinge afstemming en het verbeteren (eigen) professioneel handelen. Een kennisnetwerk is een mono- of multidisciplinair netwerk van onderling verbonden zorgprofessionals die de zorg voor een specifieke patiëntencategorie verbeteren en/of evalueren. Het netwerk wordt ondersteund/ gecoördineerd vanuit een landelijke organisatie of landelijk samenwerkende zorgprofessionals.

Kenmerken van het netwerk zijn:

 • kennisuitwisseling;
 • afstemming zorg;
 • profilering;
 • positionering;
 • beroepsinnovatie;
 • kwaliteitsbevordering.

Een kennisnetwerk legt de volgende zaken vast en publiceert dat op de website van het netwerk:

 • inhoudelijke afbakening (doelgroep), passend bij het domein paramedische zorg;
 • doelstellingen van het kennisnetwerk;
 • wijze van actualisatie van kennis;
 • wijze van verspreiding van kennis;
 • wijze van vergroten en onderhoud van kennis en vaardigheden;
 • wijze van toetreden en onderhoud van het netwerk;
 • wijze van publicatie van doelstellingen en deelnemers aan het kennisnetwerk.

Punten:

Maximaal 6 punten per netwerk per jaar.

Laten zien:

Niets, dit wordt geregeld via het netwerk door ADAP-accreditatie.

Wel:

Zie 'Wat is het'.

Niet:

 • Het beleid van het netwerk is conflicterend met het beleid van de beroepsvereniging.
 • Scholing (refereer uren, congressen, scholing). Zie hiervoor ‘Bij- en nascholing’.
 • Organisatorische activiteiten direct gekoppeld aan de vergadering.
 • Niet-structurele/ad hoc activiteiten.
 • Uitvoerende activiteiten.

Accreditatie:

Accreditatie dient door de landelijke organisatie/initiatiefnemers aangevraagd te worden. Meer informatie vind je op adap.nl.

Format:

Geen.

Competentie:

Professionaliteit / Samenwerken / Kennis & wetenschap.