Volgen bij- en nascholing

Image
Bij- en nascholing

Wat is het:

Het volgen van bij- en nascholing (nationaal of internationaal) welke bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Dat kunnen vakinhoudelijke en beroepsgerelateerde scholingsactiviteiten zijn.

Vakinhoudelijke scholingsactiviteiten
De scholing is gericht op de cliëntgebonden beroepsuitoefening en dient te voldoen aan onderstaande criteria:

 • De inhoud van scholing sluit aan bij het beroepsprofiel;
 • De scholing vergroot kennis, vaardigheden en/of verbetert attitude van de paramedicus;
 • De scholing sluit aan bij recente ontwikkelingen in de zorg;
 • De scholing sluit zoveel als mogelijk aan bij de door de beroepsvereniging erkende richtlijnen.

Beroepsgerelateerde scholingsactiviteiten
De bij- en nascholingsactiviteiten waarbij een link kan worden gelegd naar het beroepsprofiel.

Punten:

1 studiebelastinguur (SBU) = 1 punt.

Voor AED/EHBO/reanimatie geldt: in een herregistratieperiode kunnen maximaal 4 punten worden behaald met deze scholingsactiviteiten.

Laten zien:

 • Bij accreditatie automatisch in het digitaal portfolio .
 • Bij geen accreditatie: (deel)certificaat of bewijs van deelname afgegeven door de organisator/docent voorzien van handtekening en aantal SBU.

Wel:

Beroepsgerelateerde scholingsactiviteiten:

 • Managementopleiding gerelateerd aan de zorg.
 • Onderhandelen en ondernemen.
 • Zorgbeleid en organisatie in de zorg.
 • Cursus stagebegeleiding.
 • Gespreksvaardigheden.
 • AED/EHBO/reanimatie.

De mogelijke vormen van bij- en nascholing zijn onder meer (master)opleiding, (internationaal) congres, symposium, klinische les, refereeravond, cursus, training, studiedag, e-learning met toets.

Niet:

Scholing zonder link naar het eigen beroepsprofiel. Voorbeelden:

 • Algemene cursussen zoals Word, Excel, PowerPoint e.d.
 • Bedrijfshulpverlening.

Accreditatie:

ADAP-accreditatie is mogelijk

Format: 

Geen

Competentie:

Alle paramedische competenties.