Kwaliteit van zorg

Image
KP_activ_kwaliteit van zorg

Wat is het:

Het systematisch bewaken, beheersen en verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Punten:

  • 10 punten per product. Als het product is opgesteld door meerdere personen worden de punten naar rato verdeeld. Het minimale aantal is 2 punten.
  • 5 punten voor actualiseren of herzien van een product. 2 punten als het product is geactualiseerd of herzien door meerdere personen.

Laten zien:

Het product, waarbij je kan laten zien dat je een actieve bijdrage hebt geleverd.

Wel:

  • Het opstellen van een kwaliteitsjaarverslag of een kwaliteitsbeleidsplan. Let op: het jaarlijks herzien van deze producten wordt gezien als het opnieuw opstellen van een product (meer punten) en dus niet als actualisering hiervan.
  • Het opstellen en of actualiseren van een kwaliteitshandboek.
  • Het op- en bijstellen van geldende (onderdelen van) procedures, bijvoorbeeld voor Qualicor Europe (voorheen NIAZ), Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ).
  • Het invullen van kwaliteits- en veiligheidsindicatoren en op basis daarvan verbeteren.

Niet:

Feedback geven op concepten.

Accreditatie:

Niet van toepassing.

Format:

Geen.

Competentie:

Paramedisch handelen / Organisatie / Professionaliteit.