Begeleiden en/of beoordelen van een scriptie

Image
Begeleiden en/of beoordelen van een scriptie

Wat is het:

Het begeleiden en/of beoordelen van een afstudeerscriptie/praktijkthesis op tenminste hboniveau. Dit doe je vanuit de eigen praktijk en als vertegenwoordiger van de beroepsgroep.

Het opleidingsinstituut geeft een certificaat of een vergelijkbaar document af waarin wordt verklaard dat je de student hebt begeleid dan wel zijn/haar afstudeerscriptie/praktijkthesis hebt beoordeeld. Beide kan ook. Op het certificaat/document is de periode van begeleiden of de datum van beoordelen vermeld.

Punten:

  • 5 punten voor begeleiden van afstudeerscriptie/praktijkthesis.
  • 5 punten voor beoordelen van afstudeerscriptie/praktijkthesis.

Laten zien:

Certificaat of een vergelijkbaar document afgegeven door het opleidingsinstituut.

Wel:

Inhoudelijke begeleiding en toetsing van student bij afstudeerscriptie: afbakening onderwerp, probleemdefinitie, doelstellingen, (onderzoeks)vaardigheden, voortgangsgesprekken, beoordeling.

Niet:

  • In de rol van docent begeleiden of beoordelen van een afstudeerscriptie/praktijkthesis.
  • Enkel feedback geven tijdens (afstudeer)presentatie.
  • Stagebegeleiding.
  • Als opdrachtgever functioneren zonder dat er sprake is van het begeleiden van de student en/of het beoordelen van de afstudeerscriptie/praktijkthesis.
  • Een referaat bijwonen als paramedicus in de afstudeerfase van een student.

Accreditatie:

Niet van toepassing.

Format:

Geen.

Competentie:

Kennis & wetenschap / Maatschappelijk handelen / Professionaliteit.