Journal club

Image
KP_activ_Journal club

Wat is het:

Een journal club (mono- of multidisciplinair) heeft als doel het paramedisch handelen te verbeteren. Volgens een vooraf vastgestelde methode wordt wetenschappelijke literatuur besproken. De methode is al dan niet aanbevolen door de beroepsvereniging. In een journal club staan de volgende onderdelen centraal:

 • het lezen van wetenschappelijke literatuur;
 • het op methodische wijze analyseren en beoordelen van literatuur;
 • het bespreken van de beoordeelde literatuur;
 • het nadenken over praktische toepassingen voor je eigen handelen of de beroepspraktijk.

In een journal club zitten één of meer reviewer(s) en deelnemers. De reviewer doet de voorbereiding van de bijeenkomst:

 • selecteren en lezen literatuur en deze op methodische wijze analyseren en beoordelen;
 • inbrengen van de beoordeling van de literatuur tijdens de bijeenkomst.

De deelnemers lezen de literatuur vóórdat de bijeenkomst plaatsvindt. Tijdens de bijeenkomst is de inbreng van de reviewer de start voor inhoudelijke bespreking.

Na afloop van de bijeenkomst wordt een verslag opgesteld. Hierin worden genoteerd:

 • datum bijeenkomst;
 • aanwezigen;
 • naam reviewer(s);
 • titel en herkomst van het artikel;
 • korte weergave van de studie;
 • korte samenvatting van de discussie;
 • vertaalslag naar het eigen beroepsinhoudelijk handelen/de beroepspraktijk.

Zolang het doel van de journal club ermee wordt bereikt, kunnen de taken ook op een andere manier worden verdeeld over reviewer en deelnemer.

Punten:

 • Reviewer: 2 punten voor de voorbereiding van de bijeenkomst.
 • Reviewer/deelnemer: 1 punt voor lezen van 1 artikel. Dus 2 punten voor 2 artikelen etc.
 • Reviewer/deelnemer: 1 punt voor 1 uur deelname bijeenkomst.

Laten zien:

Verslag met vermelding van aanwezigen.

Wel:

Voorbeeld ziekenhuis: Een groep paramedici in een ziekenhuis komt tweemaal per maand bij elkaar voor een journal club. De reviewer kiest een artikel uit en verspreidt dit ruim op tijd onder de deelnemers. Na het lezen van het artikel bereidt de reviewer de bijeenkomst inhoudelijk voor (beoordelen kwaliteit en uitlichten belangrijke discussiepunten uit het artikel) en zoekt zo nodig achtergrondinformatie over methoden en statistiek. De deelnemers lezen het artikel kritisch en noteren onduidelijkheden en sterke en/of zwakke punten van het artikel. Tijdens de bijeenkomst wordt het artikel besproken aan de hand van de checklist ‘bespreken van een wetenschappelijk artikel’. Van de bijeenkomst wordt door de reviewer een verslag gemaakt.

Niet:

 • Bijeenkomsten waarin geen methodiek wordt gehanteerd.
 • Organisatorische en uitvoerende zaken direct gekoppeld aan de bijeenkomsten zoals voorzitten, verslagleggen, plannen etc.

Accreditatie:

Accreditatie voor deze activiteit kan jaarlijks door een groep worden aangevraagd. Meer informatie vind je op adap.nl.

Format:

Journal club verslagAchtergrondinformatie Journal club.

Competentie:

Kennis & wetenschap / Paramedisch handelen.