Leren door werken

Image
KP_activ_Leren door werken

Wat is het:

Het verbeteren van je ‘paramedisch handelen’ tijdens het werken. Je wordt hier intensief begeleid door een collega-beroepsgenoot die kwaliteitsgeregistreerd is bij KP. We noemen dit ook wel ‘learning on the job’. Dit leertraject stelt je in staat om je op je eigen werkplek en binnen een gesteld tijdpad te bekwamen in een specifiek onderdeel van het vak. Jouw werkbegeleider is bekwaam op dit gebied.

Je maakt deze ‘vlieguren’ om jouw vakbekwaamheid op peil te brengen. Dit is nodig om bijvoorbeeld:

 • specifieke handelingen of vaardigheden binnen het vakgebied goed te beheersen;
 • technologische ontwikkelingen binnen het vakgebied te integreren in het eigen paramedisch handelen (na een update van bestaande apparatuur of na aanschaf van nieuwe apparatuur of nieuwe modaliteiten).

Voorafgaand aan het leertraject leg je met je werkbegeleider een aantal zaken vast:

 • de aanleiding voor het traject;
 • de leerdoelen voor tijdens het werken;
 • de gekozen werkzaamheden (inclusief tijdinvestering);
 • het totale tijdspad.

Na afloop van het leertraject maak je een evaluatieverslag. Hierin blik je terug en licht je toe of je je bekwaamd hebt in het gekozen specifieke onderdeel van het vak. Ook maak je de tijdinvestering inzichtelijk. Let op: vermeld het KP-nummer van je werkbegeleider! Het evaluatieverslag wordt door beiden ondertekend. 

Het leren en begeleiden zoals hier bedoeld, vindt plaats tijdens het werken. Normaal gesproken heb je gemiddeld al 320 (1600 : 5) cliënturen per jaar. Voor leren door werken verhoog je dit met minimaal 200 uren per jaar. Dus in totaal werk je minimaal 520 uur per jaar.

Punten:

5 punten per jaar (ongeacht het aantal leertrajecten). Jouw werkbegeleider krijgt punten die vallen onder de activiteit ‘Collegiale consultatie’.

Laten zien:

 • Eigen verklaring voor de cliënturen.
 • Evaluatieverslag.

Wel:

Zie 'Wat is het'.

Niet:

 • Een plan voor deskundigheidsbevordering voor de afdeling.
 • Rapportage met aanbevelingen op afdelings- of praktijkniveau.
 • Een consultatietraject.

Accreditatie:

Niet van toepassing.

Format:

Leren door werken evaluatieverslag

Competentie:

Kennis & wetenschap / Professionaliteit / Paramedisch handelen.