Intercollegiaal Overleg: vraag accreditatie aan voor 2024

Organiseer je geaccrediteerd Intercollegiaal Overleg? Dan is het nu tijd om accreditatie aan te vragen voor 2024. Het einde van het jaar is in zicht en dit is hét moment om de voorbereidingen te treffen.

Evalueren 2023 en jaarplan 2024

Gebruik de vijfde bijeenkomst om met de hele groep het afgelopen jaar te evalueren en het jaarplan voor 2024 te schrijven. In het jaarplan beschrijf je het volgende:

 • Het aantal bijeenkomsten (minimaal vier, bij voorkeur vijf)
 • Wie er aanwezig zijn
 • Wat de groep nog kan verbeteren
 • De onderwerpen
 • De verbetermethodiek

Hier download je het jaarplan format.

Tips voor een effectief jaarplan Intercollegiaal Overleg

 • Betrek alle deelnemers bij het opstellen van het plan.
 • Wees specifiek over de onderwerpen en de verbetermethodieken.
 • Zorg ervoor dat het plan SMART is.

In het IO informatiepakket van KP vind je meer informatie.

Accreditatie aanvragen voor Intercollegiaal Overleg

De accreditatieaanvraag voor 2024 kun je indienen vanaf 1 december 2023. De deadline is vóór 1 april 2024.

Heb je vragen? 

Heb je vragen over accreditatie voor Intercollegiaal Overleg? Neem dan contact op met de servicedesk, of bekijk de veelgestelde vragen over IO.

Meer over verbetermethodieken voor IO

In het IO informatiepakket van KP vind je onder meer informatie over verbetermethodieken. Ook dit handige schema om een methodiek te kiezen per onderwerp staat erin.

Het bepalen van SMART doelstellingen per onderwerp

Heb je een methodiek per onderwerp gekozen? Gebruik dan de onderstaande tips om de doelstelling per onderwerp SMART te maken:

 • Probeer in de doelen van de onderwerpen de vertaalslag naar de praktijk te maken:
  • Wat ga je doen met de opbrengst van de bijeenkomst?
  • Worden er veranderplannen gemaakt (individueel of per groep)
  • Hoe wordt dit geëvalueerd?
 • Probeer daarnaast ook de follow-ups op te nemen in je jaarplan:
  • Wanneer kom je erop terug?

Voorbeeld van doelstellingen

 • De inbrenger van de casus heeft een plan van aanpak gemaakt voor het verbeteren van het paramedisch handelen bij soortgelijke problematiek.
 • De deelnemers kunnen reflecteren op hun eigen handelen en verbeterpunten doorvoeren op basis van de casuïstiek.
 • Iedere deelnemer is bekend met de mogelijke behandelmogelijkheden bij aandoening X en kan het paramedisch handelen verbeteren volgens het stappenplan van plan, do, check, act.
 • Er zal gereflecteerd worden hoe de deelnemers de nieuwe kennis kunnen doorvoeren in hun handelen en wat er wel en niet goed ging. Aan de hand hiervan zullen zij hun handelen aanpassen in de behandeling van cliënten.

Succes!