Hoe werkt de regeling docent / onderzoeker?

De Regeling docent/onderzoeker komt tegemoet aan docenten en onderzoekers die na een substantieel aantal jaren werkervaring een aantal jaren geen cliëntenzorg doen maar op een andere manier bezig zijn met het vak. Sommige paramedici hebben de wens om na de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten weer fulltime of parttime de cliëntenzorg in te gaan.

De Regeling docent / onderzoeker is onderdeel van de kwaliteitscriteria set 2020 – 2025 voor acht van de negen beroepsgroepen*. Met de regeling wordt een uitzondering gemaakt op de werkervaringseis die geldt voor herregistratie. Zo kunnen -onder voorwaarden- eenmalig uren als docent/onderzoeker meetellen bij invulling van de werkervaringseis. Dit betekent dat de eisen voor deskundigheidsbevordering ongewijzigd blijven.

Lees meer over de regeling

*Geldt niet voor MBB'ers. 

Ben je ergotherapeut en werk je in de set 2015-2020, dan geldt deze regeling docent / onderzoeker.