Kwaliteitsregister
Paramedici
Intranet

Skip Navigation LinksRaadplegen Register

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KP
Snelmenu

 Kwaliteitsregisters raadplegen

Registratienummer
Register KP
Naam
Plaats
Postcodegebied
Naam organisatie

 Vermelding in het Kwaliteitsregister Paramedici

Alleen paramedici die beschikken over het juiste diploma en aantoonbaar voldo​en aan ​​​de kwaliteitseisen op het gebied van werkervaring en deskundigheid staan hier vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Omdat geregistreerden niet altijd gegevens up-to-date houden, raden wij aan om te zoeken op registratienummer.Dit nummer is uniek en vast. Zodoende bent u zeker dat u de juiste persoon zoekt. Vraag de paramedicus om het registratienummer.

Van geregistreerden die zijn vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici mag worden verwacht dat ze voldoen aan de voorwaarden om goede zorg te leveren.

Niet vermeld?
Is de paramedicus die u zoekt niet vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici? Dan is van deze paramedicus niet aangetoond of hij/zij voldoet aan de kwaliteitseisen. Wanneer u op een plaats of een praktijk in de buurt een paramedicus zoekt die kwaliteitsgeregistreerd is, dan u vindt u deze hier. Vindt u een paramedicus niet, dan is het wel mogelijk om te controleren of de persoon in ieder geval de juiste diplomakwalificaties heeft. Voor een overzicht van de diplomaregistraties klikt u hier​.

DT​
Een vermelding van (DT) achter de naam betekent dat de paramedicus heeft de cursus Directe Toegankelijkheid met goed gevolg afgerond. Het houdt in dat een cliënt of patiënt zonder verwijzing van een arts of specialist naar de paramedicus kan gaan voor behandeling.​​​​​​