Welke activiteiten passen bij deze fase in mijn werkende leven?

Tijdens je loopbaan doorloop je meerdere fases: In de eerste periode na je initiële opleiding leer je volop en doe je veel ervaring op, in de fase hierna zet je je kennis zoveel mogelijk in als zorgverlener. De vak-volwassen fase blijf je dat doen én deel je je kennis met startende paramedici. Je behoefte aan activiteiten en scholingen verandert dus constant. Hoewel alle activiteiten geschikt zijn voor iedere fase, zijn de onderstaande tien activiteiten per fase een handige basis of een mooie verdieping voor de fase waarin je zit.

De periode na je initiële opleiding: starter

Je hebt je opleiding behaald en gaat vol enthousiasme aan de slag als paramedicus. In deze eerste fase van je loopbaan neem je ontzettend veel informatie op. Zowel op je werk als tijdens bij- en nascholingen. Waarschijnlijk leer je ook jezelf goed kennen: waar liggen je krachten en waar wil je nog aan werken? Bekijk hieronder de 10 belangrijkste activiteiten voor deze fase.

 1. Individuele Professionele Ontwikkeling (IPO): Een handig hulpmiddel waarmee je zowel jezelf goed leert kennen, door feedback door anderen en zelfevaluatie is IPO. In IPO fase twee maak je een plan voor scholingen en activiteiten waarmee je aan je persoonlijke leerdoelen kunt werken. IPO is dus een ideaal startmiddel voor al je activiteiten en scholingen waarmee je per fase (1,2, 4) ook nog eens 10 punten behaalt. Bekijk deze activiteit (set 2020-2025).
 2. Meten van behandelresultaten en klantervaringen: Bij deze activiteit analyseer je feedback van cliënten of verwijzers door middel van PREM’s, behandelresultaten met PROM’s of een ander meetinstrument en stel je een verbetervoorstel op. Deze activiteit geeft dus inzicht in je eigen handelingen, wat je trouwens ook kunt inzetten als onderdeel van IPO - naast de feedback vragenlijst-. Vooral in het begin van je loopbaan geeft deze activiteit veel inzichten. Bekijk deze activiteit (set 2020-2025).
 3. Bij- en nascholing: ook al heb je veel recente kennis opgedaan tijdens je opleiding tot ergotherapeut, MBB’er, optometrist of één van de andere paramedische beroepen, dit is hét moment om die kennis up-to-date te houden en te verbreden. Bekijk deze activiteit (set 2020-2025).
 4. Intercollegiaal Overleg (IO): Door je aan te sluiten bij een intercollegiaal overleg (mono- of multidisciplinair) kun je samenwerken met andere zorgverleners. Hiermee streef je naar verbetering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening, maar ook aan je eigen paramedisch handelen. Je krijgt de kans om hier samen met anderen op methodische wijze aan te werken. Én: doordat een IO groep accreditatie kan aanvragen, heb je het voordeel dat je verzekerd bent van je punten. Bekijk deze activiteit (set 2020-2025).
 5. Kennisnetwerken: Een kennisnetwerk is gericht op onderlinge afstemming en het verbeteren van je eigen professioneel handelen. Je sluit je aan bij een netwerk (mono- of multidisciplinair) van verbonden zorgverleners die de zorg voor een specifieke patiëntencategorie willen evalueren en verbeteren. Vooral in de beginfase is het reflecteren op het eigen handelen belangrijk. Vraag bij je beroepsvereniging na of zij initiatieven kennen bij jou in de buurt. Bekijk deze activiteit (set 2020-2025).
 6. Leren door werken: bij de activiteit Leren door werken wordt je intensief begeleid door een kwaliteitsgeregistreerde collega-beroepsgenoot om je binnen een vaste periode te bekwamen in een specifiek onderdeel van het vak. Jouw werkbegeleider is deskundig op dit gebied. Dit geeft je een vliegende start in je werk. Bekijk deze activiteit (set 2020-2025).
 7. Visitatie: bij een visitatie wordt zowel de zorg, als het professioneel functioneren geëvalueerd. Dit is gericht op het verbeteren van kwaliteit, een visitatie wordt gedaan door beroepsgenoten. Wanneer je een actieve bijdrage doet, kun je als gevisiteerde tot tien punten behalen met een visitatie en daarnaast leer je veel in een korte tijd. Bekijk deze activiteit (set 2020-2025).
 8. Profileren beroepsgroep: de activiteit Profileren beroepsgroep kan in alle fasen van je loopbaan, maar is in deze beginfase aantrekkelijk omdat je zowel jezelf als professional als de beroepsgroep bekendheid kan geven. Bijvoorbeeld op een beroepenmarkt, maar ook via social media of een blog. Bekijk deze activiteit (set 2020-2025).
 9. Wetenschappelijk onderzoek: wanneer je na je initiële opleiding tot paramedicus een HBO-master of WO-master doet en een thesis gerelateerd aan het beroepsprofiel schrijft, kun je die inzetten voor je herregistratie. Omdat dit veel werk is en tijd in beslag neemt, behaal je hiermee 50 punten als de thesis past binnen de criteria. Dit zijn punten die meetellen naast de punten die je behaald met de Master zelf. Bekijk deze activiteit (set 2020-2025).
 10. Professioneel publiceren of Professioneel presenteren: wanneer je een vakgerelateerde thesis hebt geschreven en deze is gepubliceerd of gepresenteerd met een poster op een (inter-)nationaal congres of symposium kun je dit opvoeren voor Professioneel publiceren of presenteren. Bekijk deze activiteiten (set 2020-2025).

Bekijk ook altijd de activiteit in de kwaliteitscriteria van jouw beroepsgroep

De periode waarin je ervaren bent: vak-volwassen

Je bent al een ruim aantal jaren aan het werk en bent ervaren als paramedicus. In deze vak-volwassen fase zet je vooral je kennis in als zorgverlener en je blijft je ontwikkelen. Bekijk hieronder de belangrijkste activiteiten van deze fase.

 1. Intercollegiaal Overleg (IO): Door je aan te sluiten bij een intercollegiaal overleg (mono- of multidisciplinair) kun je samenwerken met andere zorgverleners aan verbetering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en aan je eigen paramedisch handelen. Je krijgt de kans om hier samen met anderen op methodische wijze aan te werken. Én: doordat een IO groep accreditatie kan aanvragen, heb je het voordeel dat punten automatisch worden bijgeschreven. Bekijk deze activiteit (set 2020-2025).
 2. Kennisnetwerken: Een kennisnetwerk is gericht op onderlinge afstemming en het verbeteren van je eigen professioneel handelen. Je sluit je aan bij een netwerk (mono- of multidisciplinair) van verbonden zorgverleners die de zorg voor een specifieke patiëntencategorie willen evalueren en verbeteren. Ook in deze ervaren fase is reflecteren op het eigen handelen belangrijk, maar ook prettig samen met anderen. Vraag bij je beroepsvereniging na of zij initiatieven kennen bij jou in de buurt. Bekijk deze activiteit (set 2020-2025).
 3. Individuele Professionele Ontwikkeling (IPO): In deze fase is IPO een handig hulpmiddel om je paramedisch handelen te blijven monitoren. Door feedback te vragen en zelfevaluatie toe te passen blijf je scherp en hou je inzicht in waar je nog kunt verbeteren. In IPO fase twee maak je een plan voor scholingen en activiteiten waarmee je aan je persoonlijke leerdoelen kunt werken. IPO is dus een ideaal startmiddel voor al je activiteiten en scholingen waarmee je per fase (1,2, 4) ook nog eens tien punten behaalt. Bekijk deze activiteit (set 2020-2025).
 4. Bij- en nascholing: waarschijnlijk kies je nu andere bij- en nascholingen dan in de eerste fase en kun je hiermee vooral je kennis verbreden of op een specifiek vakgebied verdiepen. Bekijk deze activiteit (set 2020-2025).  
 5. Visitatie: Bij een visitatie wordt zowel de zorg als het persoonlijk professioneel functioneren geëvalueerd en is gericht op het verbeteren van kwaliteit. Een visitatie wordt gedaan door beroepsgenoten. Wanneer je een actieve bijdrage doet, kun je als gevisiteerde tot tien punten behalen. Daarnaast is het zeer leerzaam om als visiteur mee te kijken in andere praktijken, wat je per visitatie tot acht punten oplevert. Bekijk deze activiteit (set 2020-2025).
 6. Kwaliteit van zorg: Wanneer je meer ervaren bent wordt ontwikkeling van kwaliteitsproducten meer voor de hand liggend. Denk hierbij aan:
  1. Het opstellen (niet het herzien) van een kwaliteitsjaarverslag of een kwaliteitsbeleidsplan.
  2. Het opstellen en/of actualiseren van een kwaliteitshandboek geldende (onderdelen van) procedures en het invullen van kwaliteits- en veiligheidsindicatoren en op basis daarvan verbeteren. Hiervoor kun je vijf tot tien punten behalen. Bekijk deze activiteit (set 2020-2025).
 7. Ontwikkeling zorginhoud en organisatie: Ook de ontwikkeling van zorgaanbod en de ontwikkeling en het actualiseren van standaarden, richtlijnen en kwaliteitsinstrumenten is een mooie manier om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en innovatie in de paramedische zorg. Het aantal punten is afhankelijk van je actieve betrokkenheid. Bekijk deze activiteit (set 2020-2025).
 8. Wetenschappelijk onderzoek: door te participeren in wetenschappelijk of toegepast onderzoek draag je bij aan de ontwikkeling van je vakgebied. In deze fase kun je bijvoorbeeld  data leveren of deelnemen als onderzoeker. Bekijk deze activiteit (set 2020-2025).
 9. Professioneel publiceren: vanuit een theoretisch kader maak je een wetenschappelijke publicatie. Een mooie verdieping in deze fase van je loopbaan. Bekijk deze activiteit (set 2020-2025).
 10. Professioneel presenteren: je geeft vanuit een theoretisch kader een beroepsgerelateerde presentatie over een specialistisch onderwerp. Ook hiermee ben je bezig met verdieping van het vak, wat goed past in deze ervaren fase. Bekijk deze activiteit (set 2020-2025).

Bekijk ook altijd de activiteit in de kwaliteitscriteria van jouw beroepsgroep

De periode waarin je zeer ervaren bent: zeer vak-volwassen

Je bent in de derde periode van je loopbaan en zeer ervaren als paramedicus. In deze fase zet je je kennis in als zorgverlener, maar je deelt deze kennis ook veel met anderen. Bekijk hieronder de tien belangrijkste activiteiten van deze fase.

 1. Begeleiden van studenten en herintreders: in deze zeer ervaren fase is het erg nuttig en ook weer leerzaam om (aankomende) paramedici te begeleiden tijdens hun afstuderen of herintredertraject. Bekijk deze activiteit (set 2020-2025).
 2. Begeleiden en / of beoordelen van een scriptie: door je jarenlange ervaring heb je veel invalshoeken gezien op de verbetering van de dagelijkse zorgpraktijk, in deze fase ben je de aangewezen persoon om een afstudeerscriptie of praktijkthesis te beoordelen. Bekijk deze activiteit (set 2020-2025).
 3. Collegiale consultatie: Bij deze activiteit begeleid je intensief een collega-beroepsgenoot om hem of haar binnen een vaste periode te bekwamen in een specifiek onderdeel van het vak, waarin je deskundig bent. Bekijk deze activiteit (set 2020-2025).
 4. Deelname beroepsgerelateerde commissie beroepsvereniging: Natuurlijk is deze activiteit voor iedere fase in je werk geschikt, maar de kennis en ervaring die je hebt opgedaan in je werk kun je in deze fase goed inzetten in een commissie. Bekijk deze activiteit (set 2020-2025).
 5. Visitatie: Bij een visitatie wordt zowel de zorg als het professioneel functioneren geëvalueerd en is gericht op het verbeteren van kwaliteit. Een visitatie wordt gedaan door beroepsgenoten. Wanneer je een actieve bijdrage doet, kun je als gevisiteerde tot tien punten behalen. Daarnaast kun je je kennis inzetten als visiteur door mee te kijken in andere praktijken, wat je per visitatie tot acht punten oplevert. Bekijk deze activiteit (set 2020-2025).
 6. Ontwikkeling scholing: het ontwikkelen van een cursus of opleiding is een mooie manier om je vakkennis aan een grotere groep mensen over te brengen. Bekijk deze activiteit (set 2020-2025).
 7. Wetenschappelijk onderzoek: door te participeren in wetenschappelijk of toegepast onderzoek draag je bij aan de ontwikkeling van je vakgebied. In deze fase kun je bijvoorbeeld goed deelnemen aan een klankbordcommissie. Bekijk deze activiteit (set 2020-2025).
 8. Professioneel publiceren: vanuit een theoretisch kader maak je een wetenschappelijke publicatie. Een mooie verdieping in deze fase van je loopbaan. Bekijk deze activiteit (set 2020-2025).
 9. Professioneel presenteren: als je vanuit een theoretisch kader een beroepsgerelateerde presentatie geeft over een specialistisch onderwerp. Ook hiermee ben je bezig met verdieping van het vak, wat goed past in deze ervaren fase. Bekijk deze activiteit (set 2020-2025).
 10. Individuele Professionele Ontwikkeling (IPO): in deze fase is IPO een handig hulpmiddel om je paramedisch handelen te blijven monitoren. Door feedback te vragen en zelfevaluatie toe te passen blijf je scherp en hou je inzicht in waar je nog kunt verbeteren. In IPO fase twee maak je een plan voor scholingen en activiteiten waarmee je aan je persoonlijke leerdoelen kunt werken. IPO is dus een ideaal startmiddel voor al je activiteiten en scholingen waarmee je per fase (1,2, 4) ook nog eens 10 punten behaalt. Bekijk deze activiteit (set 2020-2025).

Bekijk ook altijd de activiteit in de kwaliteitscriteria van jouw beroepsgroep