Webinar NVLF over de nieuwe kwaliteitscriteria

Op dinsdag 15 september tussen 19.00 en 20.00 uur organiseert de NVLF in samenwerking met het Kwaliteitsregister Paramedici een webinar waarin Karin Verkleij van het KP en Yvonne Brookman van de NVLF vragen over de nieuwe kwaliteitscriteria beantwoorden.​ Lees de terugblik op het webinar​, of kijk het webinar hier terug​

Sinds 1 juli 2020 is er een nieuwe set kwaliteitscriteria. In de criteria staat beschreven waar je als logopedist aan moet voldoen om geregistreerd te worden of te blijven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Het gaat dan om criteria voor werkervaring en deskundigheidsbevordering. De nieuwe set heeft veel voordelen ten opzichte van de oude. Zo zijn de activiteiten voor deskundigheidsbevordering uitgewerkt en aangepast. Het Kwaliteitsregister Paramedici heeft bewust de koers gezet op vereenvoudiging van de activiteiten en vermindering van de administratieve lasten. Zij vinden het belangrijk dat kwaliteitsregistratie de logopedisten niet te veel tijd kost.