Resultaten enquête kwaliteitscriteria 2020-2025

Begin dit jaar konden jullie feedback geven op de kwaliteitscriteria van 2020-225. Bijna 2000 paramedici hebben hierop gereageerd. De resultaten van deze enquête worden nu meegenomen in de ontwikkeling van de nieuwe criteria. We nemen jullie graag in een kleine vogelvlucht mee naar de resultaten.

Algemene criteria

Onder de criteria verstaan we het minimaal aantal cliëntgebonden uren per vijf jaar, de 160 punten deskundigheidsbevordering waarvan minimaal 40 punten uit bij- en nascholing afkomstig zijn en minimaal 40 geaccrediteerde punten. De respondenten van de enquête vinden dat deze criteria voldoende aansluiten op de praktijk.


Activiteiten

Om te werken aan je deskundigheid kun je kiezen uit een groot aantal activiteiten. Het overgrote deel van de respondenten gaf aan dat er genoeg activiteiten zijn om voldoende punten te kunnen behalen. De respondenten vonden het volgen van bij- en nascholing het beste aansluiten in de praktijk en ook makkelijk om te laten zien in het portfolio. Activiteiten die gerelateerd zijn aan wetenschap scoorden het laagst op aansluiting in de praktijk. Dat is geen onverwachte uitkomst, omdat bijvoorbeeld het doen van wetenschappelijk onderzoek slechts voor een klein aantal paramedici relevant is. We willen natuurlijk wel paramedici die wetenschappelijk onderzoek doen de mogelijkheid bieden om daarmee aan hun deskundigheid te werken. Tot slot waren alle activiteiten voldoende duidelijk beschreven in de set kwaliteitscriteria 2020-2025.

Vindbaarheid van de criteria

Vrijwel iedereen die de enquête heeft ingevuld, heeft aangegeven dat zij de kwaliteitscriteria voor hun beroepsgroep kan vinden op de nieuwe website. Dat is natuurlijk goed nieuws, er is hard gewerkt aan de nieuwe nieuwe website om deze zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Het interactieve KP-activiteitenoverzicht wordt door minder dan de helft van de respondenten wel eens gebruikt, hiermee direct kunt doorklikken naar de activiteit die je zoekt in de kwaliteitscriteria


Verbeterpunten

Uiteraard wordt er gekeken naar verbeterpunten. De suggesties die zijn gegeven in de opmerkingen worden dan ook meegenomen in de overwegingen in de doorontwikkeling van de criteria voor 2025-2030.