Ontwikkeling van de nieuwe set criteria: Hoe gaat dat in z’n werk?

Op 1 juli volgend jaar start een nieuwe basisset kwaliteitscriteria (set 2025-2030) voor paramedici. Dat lijkt ver weg, maar voordat de set er is, gaat er veel werk aan vooraf. Vanuit het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is ergotherapeut Anne van Heijnsbergen verantwoordelijk voor dit proces als projectmanager. Anne vertelt in dit interview meer over hoe dat gaat:

Kun je allereerst wat meer vertellen over je achtergrond als ergotherapeut?

Na het afronden van de opleiding ergotherapie in 2017 ben ik met plezier aan de slag gegaan in een eerstelijns fysiotherapiepraktijk. Het was een mooie uitdaging om in deze praktijk ergotherapie en later ook handtherapie op te starten. Na een aantal jaar ben ik mij gaan oriënteren op andere werksettings en heb ik de overstap gemaakt naar het ziekenhuis. Hier werk ik als ergotherapeut in zowel de kliniek als de polikliniek, dit doe ik met veel plezier.

Hoe ben je projectmanager geworden bij KP?

Toen ik klaar was met de (deeltijd) master Klinische Gezondheidswetenschappen kwam ik de vacature bij het kwaliteitsregister tegen. Wat mij aansprak in deze functie was het vele contact met en de afstemming tussen alle beroepsgroepen. Het zoeken naar uniformiteit hierin zie ik als een uitdaging. De combinatie van het werken in de praktijk en het werk in een meer overstijgende functie zie ik als een waardevolle aanvulling op elkaar.

Wat houdt het in om projectmanager te zijn van de ontwikkeling van de nieuwe set?

Elke vijf jaar evalueert KP de kwaliteitscriteria en wordt een nieuwe set ontwikkeld en vastgesteld. Wij doen dit samen met de registratiecommissie die bestaat uit één vertegenwoordiger per beroepsgroep. Als projectmanager schep je de voorwaarden om de ontwikkelingen van de set zo soepel mogelijk en volgens planning te laten verlopen. Met als doel om tot een waardevol eindresultaat te komen, namelijk de nieuwe set kwaliteitscriteria 2025-2030. Dit doe ik door de lijnen voor de commissie uit te zetten, denk hierbij aan; het organiseren en inhoudelijk voorzitten van vergaderingen en de commissie voorzien van de nodige informatie, door het opstellen en delen van documenten en notities. Hiervoor is het ook belangrijk om op de hoogte te zijn van zorgontwikkelingen, zoals van de afspraken in het Integraal Zorgakkoord. Daarnaast houd ik contact met alle beroepsverenigingen en externe stakeholders, zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zorgverzekeraars etc. Deze partijen leveren in het ontwikkeltraject feedback aan, dit verwerk ik, samen met mijn collega's tot een eindproduct of indien nodig leg ik afwegingen voor aan de commissie.

Wat is het doel van de nieuwe set?

Het doel van de nieuwe set is om deze aan te laten sluiten bij de actuele ontwikkelingen in de zorg. Ook streven we er natuurlijk naar dat de set aansluit bij de wensen en behoeften van de verschillende beroepsgroepen en ook de diverse werksettings van paramedici. Hierdoor kan de paramedicus activiteiten uitvoeren die bijdragen aan hun ontwikkeling en deskundigheid. We willen dat het proces van registreren zo gemakkelijk mogelijk verloopt, zodat paramedici zich kunnen focussen op hun werk, terwijl ze ook erkend worden voor hun kwaliteit en professionaliteit.

Hoe gaat het tot nu toe, wat heb je inmiddels gedaan?

We zijn goed op weg met de nieuwe set! Het is leuk om te zien dat deze nu langzaam maar zeker echt vorm krijgt. We zijn nu bijna aan het einde van de ontwikkelfase. Voor ik bij KP kwam werken heeft er een uitgebreide aanloopfase plaatsgevonden. Hierin zijn de trends en ontwikkelingen in de (paramedische) zorg in kaart gebracht, is het ontwikkeltraject van de vorige set in de werkorganisatie geëvalueerd en is er een enquête uitgezet onder de geregistreerden. Afgelopen jaar zijn we bezig geweest met de ontwikkeling van de nieuwe set. De uitkomsten van de aanloopfase lagen hieraan ten grondslag. De contouren zijn samen met de commissie verwerkt in een eerste conceptversie. Deze conceptversie is voorzien van feedback door de verschillende beroepsverenigingen, dit heeft geleid tot een tweede conceptversie. De tweede conceptversie is naast de beroepsverenigingen ook gelezen en voorzien van feedback door externe stakeholders. Ik denk dat het erg waardevol is dat er veel personen met verschillende achtergronden hebben meegelezen. Nu zijn we in de fase dat we echt toewerken naar de uiteindelijke set kwaliteitscriteria. In juni dit jaar wordt de set ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur van KP. Hierna zal deze met de beroepsverenigingen worden gedeeld. Dat is ook het moment dat de geregistreerden de eerste berichten over de nieuwe set zullen ontvangen. Vanaf 1 juli 2025 zal de nieuwe set ingaan.

Wat is er nu nog nodig voordat de nieuwe set wordt geïntroduceerd?

We werken toe naar de afrondende fase. Op dit moment wordt nagedacht over de implementatie en communicatie van de nieuwe criteria door KP naar de geregistreerden. De publicatie van de set op de KP-website wordt met een campagne aangekondigd en de beroepsverenigingen ontvangen een communicatiepakket waarmee zij de nieuwe set kunnen delen met hun leden.

Wat waren de grootste uitdagingen van het proces?

Het is een uitdaging om de set voor alle beroepsgroepen, werkvelden en fases van het werkende leven even passend te maken. Bij de verschillende beroepsgroepen horen verschillende werkzaamheden. Je wilt geen waslijst aan activiteiten, maar wel voor iedereen voldoende mogelijkheden om aan deskundigheidsbevordering te doen. Een andere uitdagende afweging is de balans vinden tussen laten zien wat je hebt gedaan en het beperken van administratieve lasten.

Wat wil je nog meegeven aan paramedici die geregistreerd zijn bij KP? 

Kijk goed naar wat je al doet in je werk. Vaak doe je al veel extra dingen. Bekijk welke van deze extra werkzaamheden overeenkomen met de activiteiten in de set. Door ze op de juiste manier vast te leggen -bijvoorbeeld door een format van KP te gebruiken- laat je zien wat je allemaal hebt gedaan. Zo kun je deze activiteiten gemakkelijk en met regelmaat toevoegen aan je portfolio! Daarnaast zijn er ook een aantal hele leuke nieuwe activiteiten, kijk hier ook eens naar! Deze activiteiten hebben ook betrekking op ontwikkeling van je vakgebied.