Klachtenloket Paramedici in 2022 | lees het jaarverslag

Bij Klachtenloket Paramedici (KLP) was 2022 het jaar dat:

  • 47 mensen een klacht indienden bij KLP over paramedici van zes van de negen beroepsgroepen. Dit aantal is gelijk aan het aantal in 2021. Een zeer laag getal wanneer je dat vergelijkt met de ruim 42.000 geregistreerde paramedici bij Kwaliteitsregister Paramedici.
  • Er het jaar ervoor een wetsevaluatie van de Wkkgz is geweest, hieruit volgde een verdiepend onderzoek onder alle geschilleninstanties in Nederland waaraan KLP graag haar medewerking verleent in 2022 en 2023. 

Lees nu het KLP jaarverslag van 2022